Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 17222712 Bezoekers

 50 Bezoekers online

Indische culturele agenda: Mei 2019

Zaterdag 11 Mei 2019
11:00

16:00

Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties

U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op zaterdag 11 mei 2019 in Baarn.

Permafrost in de tropen, een zoektocht

Permafrost in de tropen door Han Deibert

‘Mijn huid is bruin en toch voel ik me Nederlander. Hoewel? In die zoektocht stuit ik op het grote zwijgen. Maar het hindert me niet om verder te gaan. Zelfs tegen de stroom in.’ Han Deibert is geboren in voormalig Nederlands-Indië (1954) en migreerde in 1956 met zijn familie naar Nederland. In zijn autobiografie Permafrost in de tropen, nauw verweven met systemisch werk, gaat hij op zoek naar zijn familiegeschiedenis en de grotere geschiedenis van de kolonie Nederlands-Indië. Hij ontdekt hoe die van invloed zijn op zijn eigen bestaan en identiteit, en die van onze Nederlandse samenleving. Een wonderlijke zoektocht waar werk en privé samenvloeien.

Presentatie

Han Deibert geeft een interactieve lezing over zijn boek en werk als systemisch werker, waarin hij vaak te maken heeft met mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Hij gaat in op de gedeelde geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië en Indonesië en welke invloed deze ontkende geschiedenis nog steeds heeft op onze huidige zogenaamd multiculturele  samenleving. Indo's zijn veelal geruisloos geassimileerd en hebben vaak moeite om de eigen identiteit te (her/er)kennen. Zijn eigen Indische familieverhaal is een aanzet om daadwerkelijk te kijken naar beide kanten van de medaille die een bijna vierhonderd jaar oude koloniale periode heeft achtergelaten in onze historie en in ons dagelijks leven.

Han Deibert

Miniworkshop

In de middag wordt in een miniworkshop verder ingegaan op het thema ‘kennen, erkennen en herkennen van je identiteit’. Deze workshop wordt geleid door Han Deibert en de dagvoorzitter. Han Deibert maakt daarbij gebruik van zijn jarenlange ervaring als systemisch werker.

Stichting Pelita

Van Stichting Pelita zijn aanwezig: Nynke van Zwol (beleidsadviseur/dagvoorzitter), Ed Roso (medewerker sociale dienstverlening) en Gerda en Guus Razoux-Schultz (vrijwilligers). Zij zorgen voor een veilige sfeer en zo nodig een luisterend oor of (informatie over) doorverwijzing.

De bijeenkomsten van Pelita Naoorlogse Generaties zijn een platform voor kennisoverdracht en ontmoeting van álle naoorlogse generaties uit voormalig Nederlands-Indië. Door het verkrijgen van kennis over het verleden ontstaat ruimte voor begrip, door verhalen te delen ontstaat ruimte voor veerkracht.

Praktische informatie:

Datum: 

Zaterdag 11 mei 2019 

Locatie:

Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

Tijd: 

11.00 uur inloop, 11.30  uur aanvang, 16.00  eind

Entree: 

€ 3,50 p.p.

  • Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop
  • Het Brandpunt ligt op 5 minuten lopen van het trein- en busstation Baarn en heeft (beperkte) eigen parkeergelegenheid
  • Parkeren kan goed bij het NS station, lopen is dan nog vijf minuten

Programma

11.00 – 11.30 uur

inloop

11.30 – 11.35 uur

welkomstwoord door Nynke van Zwol

11.35 – 12.30 uur

presentatie door Han Deibert

12.30 – 13.30 uur

lunch (mogelijkheid aanschaf gesigneerd boek)

13.30 – 1455 uur

miniworkshop (h/er)kennen van je identiteit

14.55 – 15.00 uur

afronding

15.00 – 16.00 uur

napraten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden kan t/m 10 mei a.s. via e-mail bij [email protected] 

PS de bijeenkomsten voor 2019 zijn op (onder voorbehoud):

22 juni, 21 september, 3 november, 14 december.

VANAF 21 SEPTEMBER  vinden de bijeenkomsten plaats in De Sophiahof in Den Haag (waar Stichting Pelita een steunpunt heeft) omdat Het Brandpunt in Baarn deels gaat sluiten en niet meer de nodige voorzieningen kan bieden. Vanaf 2020 hopen we een nieuwe vaste locatie te hebben gevonden.

13:30

17:00

Masoek Sadja Zwolle

Locatie: Zwolle

Adres: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20

Tijd: 13.30 uur - 17.00 uur

Entree: € 3,50 (incl. versnapering!)

Contactpersoon: Arnold Niesen, tel. 06 - 20015449

Muziek wordt verzorgd door Remy Flokstra uit Zwolle.

Indonesische dansen door Dansgroep Hoogeveen.

Bingo (kleingeld meenemen!)

De catering wordt verzorgd door Indonesia Indah.

13:30

17:00

Masoek Sadja Amersfoort

Locatie: Amersfoort

Adres: Buurthuis Het Klokhuis, Weberstraat 2. Bereikbaar met stadsbus 8, halte Euterpeplein.

Tijd: 13.30 - 17.00 uur  (zaal open vanaf 13.00 uur)

Entree: € 4,00

Contactpersoon: Ghislaine Cordier de Croust, 06 48753694

Facebookpagina: https://www.facebook.com/masoeksadjaamersfoort/

Indische catering door Indonesia Indah, hapjes en kleine maaltijden

Muzikale omlijsting door Duo N-Twice

13:30

17:00

Masoek Sadja Leeuwarden

Locatie: Leeuwarden

Adres: MFC Westenkwartier, Verdistraat 1

Programma: muziek van de band Country 5 F

Tijd: 13:30 uur - 17:30 uur

Entree: € 4,00

Contactpersoon: Ria von Ende-Veldhoen, te. 06-22462476

Catering door Von Oerthel.

Zondag 12 Mei 2019
19:30

22:00

Film: Sultan Agung in het indofilmcafe

Film: Sultan Agung in het indofilmcafe

Agoeng de Grote (geboren als Raden Mas Rangsang in 1591 in Kota Gede – 1645) was de heerser van Mataram, een koninkrijk op het eiland Java dat zeshonderd jaar na de val van het oude hindoe-boeddhistische Mataram-rijk ontstond. Hij regeerde van 1613 tot zijn dood in 1645. (…)


Sultan Agoeng had aanvankelijk goede relaties met de Nederlanders van de VOC die in de vroege 17e eeuw aan zijn hof verbleven en was van plan met hen samen te werken om zo zijn macht over Java uit te breiden. Toen echter de Nederlanders het fort Jacatra (soms ook Jayakarta genoemd, het latere Batavia of Jakarta) innamen, stelde de sultan de VOC voor de keuze: ofwel men accepteerde zijn absolute gezag, ofwel men verliet Java onmiddellijk. Jan Pieterszoon Coen, niet onder de indruk, verhinderde in 1628 dat sultan Agoeng de stad in handen kreeg.

Titel: Sultan Agung

Speelfilm, Indonesie 2018

Lengte: 148 min.

Regisseur: Hanung Bramantya

Gesproken taal: Indonesisch

Ondertiteling: Engels

De film: 19.30 uur tot 22.00 uur

IndoFILMcafé vindt plaats in LUX-Mariënburg, Mariënburg 38-39, 6511 PS Nijmegen. aanvang: 19.30 uur.
Voor meer informatie: [email protected], www.indofilmcafe.nl of www.lux-nijmegen.nl

Dinsdag 14 Mei 2019
10:00

14:00

Themazondag Het behoud van de Indische kunst in Nederlandse musea op Bronbeek

Themazondag Het behoud van de Indische kunst in Nederlandse musea op Bronbeek

Het centrale thema voor de Themazondagen 2018-2019 is immaterieel en materieel erfgoed. Dat kwam tot uiting in de bijdragen over ‘Indische eetcultuur’, ‘Indische muziek’, ‘Beheersing van de waterhuishouding toen en nu’ en ‘Het behoud van Nederlands-Indische architectuur en stedenbouw’.

Maar ook in de lezingen tijdens deze Themazondag over de vraag hoe Nederlandse musea omgaan met Indische kunst.

Sprekers

Stijn Schoonderwoerd is algemeen directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) dat op 1 april 2014 ontstond uit de fusie van het Tropenmuseum Amsterdam, Afrika Museum in Berg en Dal en Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Het NMVW beheert de nationale volkenkundige collectie (365.000 objecten) en organiseert op zijn drie locaties tentoonstellingen ter inspiratie tot wereldburgerschap. Schoonderwoerd is sinds 1 mei 2017 directeur van Wereldmuseum Rotterdam (volkenkundige collectie van de stad Rotterdam 85.000 objecten) waarmee het NMVW een samenwerkingsverband heeft, en directie, management en toezicht deelt. Hij is econoom, bestuurslid van de Museumvereniging en voorzitter van het Danserfonds ’79.

Samenvatting
Stijn Schoonderwoerd zal ingaan op het recente initiatief van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) in relatie tot claims op koloniale collecties.

Jan de Hond is conservator bij de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum. Hij schreef zijn proefschrift over Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur en publiceerde verschillende artikelen en boeken over de historische relaties tussen Nederland en Azië. Hij is voorzitter van de werkgroep koloniaal herkomstonderzoek in het Rijksmuseum.

Samenvatting

Het Rijksmuseum heeft ongeveer 1000 objecten uit Indonesië met herkomst uit het koloniale tijdperk. Ze zijn op verschillende wijzen in de collectie terecht gekomen: gekocht, geschonken en buitgemaakt tijdens koloniale oorlogen. De afgelopen jaren is binnen het museum gediscussieerd over hoe met deze voorwerpen om te gaan. In de vaste opstelling is er meer aandacht aan de soms omstreden herkomst van de objecten. In een werkgroep wordt aanvullend onderzoek gedaan naar deze stukken. Tenslotte is er een dialoog met de herkomstlanden wat in de toekomst te doen met de meest omstreden stukken. In deze lezing wordt concreet ingegaan op de Diamant van Banjarmasin, die ooit tot de regalia van de sultan behoorde, als buit is meegevoerd door Nederlandse troepen en daarna naar Nederland werd opgestuurd. Aanvankelijk als diamant in de kroon van Willem III, later door de staat voor de verkoop aangeboden, en uiteindelijk in het Rijksmuseum belandde. Hoe gaan we nu met deze diamant om en wat zijn de opties voor de toekomst?

Pauljac Verhoeven is sinds 2004 hoofd van museum Bronbeek. Hij werkte eerder in het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Hij studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Leiden.

Samenvatting

Vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en tevens vijfenzeventig jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid van de Republik Indonesia is het koloniale streven weer terug in het middelpunt van de belangstelling.

Omstreden geschiedenis, terug te vinden in diverse collecties in Nederland. Musea, bibliotheken en archieven hebben te maken met dekolonisering, wat voor impact heeft die hernieuwde aandacht voor het koloniale streven op de musea, bibliotheken en archieven gehad? Een stand van zaken.

Frans Leidelmeijer, geboren in Bandung, is kunsthandelaar, publicist, expert, gecertificeerd taxateur/makelaar toegepaste kunst 1880-heden. Hij was in die hoedanigheid verbonden aan het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch (1990-2017). Hij publiceerde Art Deco beelden van Bali (2006) en als co-auteur Art Nouveau en Art Deco in Nederland (1983), Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940 (1997). Leven in een verzameling (2000). Leidelmeijer stelde als gastconservator tentoonstellingen samen in het Stedelijk Museum, Singer Museum, Gorcums Museum, Stedelijk Museum Breda, voormalig Nusantara, Princessehof, Glasmuseum en Erasmus Huis Jakarta. Sinds 2017 is hij als ambassadeur Indische/Indonesische schilderijen verbonden aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.

Samenvatting

In de afgelopen decennia organiseerden musea zelfstandig of in samenwerking met andere musea tentoonstellingen over Indische/Indonesische schilderkunst: ‘Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost’ (1972), ‘Indië omlijst’ (1998-1999), ‘Beyond the Dutch’ (2009-2010), tentoonstellingen over moderne beeldhouwkunst van Bali (2000-2001), art deco beelden van Bali (2005 en 2006), Kleine musea vroegen aandacht voor onder andere W.O.J. Nieuwenkamp, Auke Sonnega en Dolf Breetvelt. Het Stedelijk Museum exposeerde werk van de Indonesische broers Agus en Otto Djaya en hun verblijf in Nederland (2018). Het Van Gogh Museum zou de Indonesische meester Affandi, die door Van Gogh werd beïnvloed, onder de aandacht kunnen brengen. Ook in het buitenland was belangstelling voor Indische/Indonesische schilderkunst. In het kader van Europalia was in Brussel het Arts Festival met Indische/Indonesische kunst 1835-heden (2017). Ondanks de aandacht voor de Indische/Indonesische schilderkunst in museale depots, kon het toch gebeuren dat door een dochter van prinses Juliana het schilderij De bosbrand van de Indonesische schilder Raden Saleh op slinkse wijze via een buitenlandse veiling aan een museum in Singapore werd verkocht.

Dagvoorzitter Adrienne Zuiderweg publiceert over Nederlands-Indië en (post)koloniale literatuur vanaf de VOC tot heden. Ze heeft een bloemlezing over gedichten van personeel in VOC-dienst in voorbereiding. Ze organiseert culturele en literaire bijeenkomsten over Indië en Indonesië en is secretaris van de Stichting Indisch Erfgoed.

Plaats en tijd

Deze Themazondag vindt plaats in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan op het landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

De ontvangst is vanaf 10.00 uur, de zaal is open vanaf 10.30 uur, de lezingen beginnen om 11.00 uur en het Indisch buffet is van 12.00 tot 14.00 uur.

Normaal is een Themazondag om 15.00 uur afgelopen. Maar vanwege de feestelijke afsluiting zal het deze keer wat later zijn.

Toegang
De toegangsprijs voor het dagprogramma is € 28,50 p.p. (inclusief koffie of thee met spekkoek, Indisch buffet en een consumptie).
De entreebewijzen zijn te bestellen via de tab Themazondagen op de website van het Reünie en Congrescentrum Kumpulan.

Voor meer informatie: http://www.indischerfgoed.nl/2019/03/28/themazondag-het-behoud-van-de-indische-kunst-in-nederlandse-musea-op-bronbeek/

Zaterdag 18 Mei 2019
13:00


Boekpresentatie en tentoonstelling

U bent van harte uitgenodigd voor onze boek presentatie ‘Djangan Loepah’ en opening van de bijbehorende tentoonstelling ‘Indische mensen in Leersum en Amerongen’ periode 1951–1962, uitgegeven en georganiseerd door de Historische Vereniging Leersum en de Tijdlijn van Leersum in samenwerking met Team Leersum.

Het verblijf in contractpensions van de dorpen Leersum en Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug heeft een grote impact gehad op hun verdere leven. Het boek geeft een mooi en ontroerend tijdsbeeld aan hoe het leven in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw ervaren werd. Van de overtocht per boot - in 1794 vaarten en 281 boten - tot hun verblijf in meer dan 800 pensions hebben hen voor het leven getekend.
Hun aanwezigheid na meer dan 68 jaar in Holland en ver daar buiten - bewijst de veerkracht van de Indische Nederlanders. Het boek bevat levensverhalen uit binnen en buitenland. Het CBS berekende het aantal Indische Nederlanders in 1990 op 472.600. Het NIOD schat dat er ongeveer 2 miljoen mensen zijn met een Indo-Europese achtergrond. Een grote stille groep dus.

De tentoonstelling ‘Indische mensen in Leersum en Amerongen’, gebaseerd op het boek duurt van mei tot september 2019.

De opening is op 18 mei om 13.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelding voor deze dag: alleen vooraf!
Zaterdag 18 mei 2019. Bibliotheek, Cultureel Centrum De Binder, Hoflaan 29, 3956 ED Leersum. Maakt u gebruik van de uitnodiging, geef u dan tijdig op. Dat kan nog voor 1 mei a.s. Of zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie: https://facebook.us15.list-manage.com/track/click?u=9605f1b13839c61723bf82182&id=95c9f6c6ac&e=9e528cd59d

Zondag 19 Mei 2019
11:00

17:00

Eppo Doeve – Terug in Wageningen

Eppo Doeve – Terug in Wageningen

Het museum organiseert deze bijzondere expositie in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Affichemaker en -verzamelaar Gielijn Escher stond voor deze tentoonstelling een deel van zijn collectie in bruikleen af.

Eppo Doeve (1907-1981) was een van de bekendste en meest geliefde Nederlandse tekenaars. We kennen hem uit een haast eindeloze reeks affiches, boekomslagen, illustraties in romans en dichtbundels, vignetten, politieke en journalistieke tekeningen, spotprenten, advertenties en illustraties bij reisverslagen.

Hij werkte voor het reclameblad Meer Baet, voor de Groene Amsterdammer, de Haagsche Post, Vrij Nederland en vele jaren voor Elseviers Weekblad en voor de AVRO-bode. Hij maakte affiches onder andere voor Heineken, Philips, Artis, het Holland Festival en de Hiswa.

Zijn talent was dat hij zich iedere stijl kon eigen maken Zo begint hij in de jaren veertig ook vrij te schilderen in een magisch realistische stijl. Voor bedrijven, gemeentes en ministeries maakte hij grote wandschilderingen.

Minder bekend is dat zijn carrière begon in Wageningen, waar hij vanwege een toekomst als theeplanter in 1927 vanuit Bandung naar toe kwam om Koloniale Landbouw te studeren. Hij stort zich vol overgave in het studentenleven en is lid van twee studentenverenigingen. Al snel zet Eppo Doeve zijn aangeboren artisticiteit in voor het maken van tekeningen voor een studentenblad en -almanak. Ook ontwerpt hij affiches en toneeldecors en is lid van de Ceresband.

Met een boezemvriend deelt hij een passie voor auto’s, filmen en jazzmuziek. Dit laatste brengt hem in 1929 in geldnood. Hij solliciteert bij het Amsterdamse reclamebureau De la Mar en wordt aangenomen. Dit werk doet hij tot in 1932 naast zijn studie. Het betekent de start van zijn latere zeer succesvolle tekencarrière.

De tentoonstelling laat werken zien uit Doeve’s gehele oeuvre, met speciale aandacht voor werken gerelateerd aan Wageningen. Ook nooit eerder getoonde werken uit particulier bezit zijn in de tentoonstelling te zien.

Adres: Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a Wageningen.
Openingstijden
di t/m vrij    11.00 - 17.00 uur
za en zo      13.00 - 17.00 uur     
Gesloten
1 januari, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag
Open (zoals in het weekeinde)
tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, tweede kerstdag, koningsdag en bevrijdingsdag.


Voor meer informatie: https://www.casteelsepoort.nl/eppo-doeve-terug-in-wageningen/

14:30

17:00

Bij Eugenie in de Keuken

Bij Eugenie in de keuken

Yvonne Groeneveld | Bij Eugenie in de Keuken

“Bij Eugenie in de keuken” is de titel van een nieuwe reeks theatervoorstellingen, waarbij tante Eus het publiek meeneemt in gebeurtenissen op en rond haar keuken.
In deze Culinaire Beleving, krijgt u niet alleen te maken met keukenrecepten , maar neemt zij u ook mee in haar keukenverhalen, haar liedjes, haar anekdotes en haar keukenroddels. Daarin wordt zij bijgestaan door haar kokkie/kebon Jeffrey van Overeem, die in haar keuken de maaltijden voorbereidt die aan het eind van de middag worden geserveerd.

In deze voorstelling ontvangt tante Eus steevast gasten, die haar deelgenoot maakt van zijn of haar leven.
De gasten van deze maand zijn Marc Tierolf van “Oma Miet” en Shelly Lapré (beeldend kunstenaar).

Shelly LapréMarc TierolfOma Miet

                 Shelly Lapré                              Marc Tierolf                                   Oma Miet

Voor een meerprijs van €10,- op de entreeprijs kunt u dan na afloop meegenieten van een feestelijk voorafje en een heerlijke portie nasi rames.

Tijdens deze voorstelling verzorgt Sri de hapjes en overheerlijke gerechten. Kortom “Bij Eugenie in de keuken” is het meer dan alleen culinair genieten.

Aanvang 14:30 uur
Kaarten ophalen uiterlijk kwartier voor aanvang
Wij zijn open vanaf 13:45 uur
Entree €13 / €11 CJP | U-pas | 55+
Maaltijd €10 extra (Reserveren verplicht!)

Adres: het Werftheater
Oudegracht 58-60 aan de werf 3511 AS Utrecht
het Werftheater
Oudegracht 58-60 aan de werf
3511 AS Utrecht

Voor meer informatie: https://www.werftheater.nl/js_events/bij-eugenie-in-de-keuken/

16:00

18:00

Smakelijk Indisch eten in Theater Lampegiet.

‘Salamat makan’ is een theatrale eetvoorstelling. Het publiek wordt getrakteerd op kruidige geuren uit de wadjans, authentieke smaken en kleurrijke verhalen.

Verhalen over Indië
In deze theaterbeleving over Indië, tempo doeloe en de Indo’s in Nederland,wordt historie afgewisseld met persoonlijke belevenissen. Over Indische roots, een Indische schoonvader en toeristische belevenissen. Humoristisch en soms een tikkeltje pikant; “want er schuilde nog een geheim onder de gordel van smaragd…”

Heerlijke maaltijd
Roy en Hedy Grünewald spelen deze zondagmiddagvoorstelling voor iedereen die van lekker Indisch eten houdt. Niet alleen voor Indo’s. Na afloop wordt het publiek uitgenodigd voor een informeel, gezellig samenzijn onder het genot van een heerlijke, authentieke Indische maaltijd met rijst, saté, sajoer, telor, Bali, sambal goreng en garnituren.

Meer informatie
Zondag 19 mei 2019. Aanvang 16:00 uur. Tickets € 39,75 inclusief Indisch diner met 1 consumptie via www.lampegiet.nl

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië