Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19520010 Bezoekers

 26 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Aardverschuivingen en aardstortingen, waarbij grote aardmassa's dikwijls zonder voorafgaande waarschuwing langs hellingen in het berg- en heuvelland van Indië, schuiven en neerstorten, komen jaarlijks zowel in bewoonde als onbewoonde streken in de regentijd veelvuldig voor.

Het is een veel voorkomend erosieverschijnsel van jongtertiaire en kwartaire terreinen. Waarvan het gesteente nog geen vastheid heeft verkregen en onvoldoende samenhangt. Door de grote vochtigheid in de Tropen is het jongtertiaire en kwartaire vulkanische materiaal tot betrekkelijk grote diepte sterk verweerd. Het overvloedige regenwater vloeit daar doorheen tot een ondoordringbare laag, waardoor een met waterverzadigde grenslaag ontstaat. Hetzij door een zwakke aardbeving, hetzij dat de daarboven groeiende tropische plantenweelde te zwaar wordt voor de draagkracht, zo wordt de samenhang der aardlagen verbroken. De aardmassa valt bij steile helling of schuift langs een hellend vlak naar lagere streken. Hellingen van 4 à. 5° zijn reeds voldoende voor aardverschuivingen. Dessa's en sawahs gaan mee, worden verwoest, rivieren worden geheel of ten dele afgedamd, wegen worden bedolven, waardoor het verkeer voor enigen tijd wordt gestremd. Van onbewoonde streken worden zelden dergelijke aardstortingen gerapporteerd, toch komen zij daar veelvuldig voor.

Aardverschuivingen

Een aardverschuiving van eenigen omvang heeft plaats gehad bij Penjaloe inhet noordelijk deel van de afdeling Galoeh (Cheribon) op 29 December 1908, waarbij kampong Tjiboeboehan geheel verwoest werd en 300 Inlanders omkwamen, ongeveer 22 ha. sawahs werden bedolven. Een strook van 600 m. ter breedte van 220 m. is uit een van de heuvelruggen in de vlakte gegleden; het schuifvlak had een helling van 4 à. 5°. In November 1909 deden zich dergelijke onheilen bij Tjibeber en Tjimanggoe ten zuiden van Tasikmalaja (Preanger) voor, waarbij geen slachtoffers vielen, maar grote complexen sawahs vernield werden. De bergspoorbaan Poerwakarta-Padelarang is bij Tji Somang omgelegd moeten worden, wegens voortdurende schuiving van dat baanvak in de regentijd.

De zgn. wandelende berg bij Tji Ganea aan dezelfde spoorbaan was steeds een bedreiging, ten slotte is het schuiven geheel tot staan gebracht door de berg weg te graven. Buiten Java komen vele aardverschuivingen in de regentijd voor in de bergstreken van Sumatra en overige eilanden.


Creatie datum: 17/11/2016 11:42
Categorie: Index encyclopedie - A
Pagina gelezen 1904 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië