Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476155 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

GAMBAR-GAMBAR


Gambar gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja
(Prenten tot nut en genoegen van jong en oud)
Nederlandsch-Indische prenten (uit 1879)

Gambar-Gambar prentenboek

Dikaloewarkan olèh G. Kolff & Co, di negeri Batawi
(Uitgegeven door G. Kolff & Co, voorheen in de stad Batavia)


Tussen de titel en het uitgeversadres staat een afbeelding van een gezelschap dat aan een tafel een prent bekijkt.
Centraal in het gezelschap zit een Europees kind.
Overige personages zijn allemaal inlanders die tot het huishouden behoren:
kok, koetsier, tuinman, baboe, huisjongen of eerste bediende, lampenjongen en staljongen.

Drukker: Lithogr. G.J.Thieme
De prenten zijn getekend door de Leidse tekenaar en lithograaf G.J. Bos.
Uigeverij: G. Kolff & Co


Creatie datum: 20/02/2017 01:36
Categorie: - Gambar-Gambar prentenboek
Pagina gelezen 1653 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië