Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19519947 Bezoekers

 40 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

NAMENLIJST

5 Perioden:

A    HOE HET BEGON  ( van 8 - 12 - 1941  –  20 – 7 - 1943)

B   TJIHAPIT   (BANDOENG)  (van 20– 7 – 1943  -   13– 11 – 1944)

C   KAMP  SOLO (van 14– 11 – 1944  - 3– 6 – 1945)

D  LAMPERSARI    (SEMARANG)  (van   3 – 6 – 1945 - 2 –11 – 1945)

E  VAN  MOEDERLAND NAAR VADERLAND. van  2 – 11 – 1945  - 30– 5 – 1946)

N. B. Alle namen zijn niet alfabetisch, maar chronologisch gerangschikt en bij herhaling niet opnieuw genoteerd. Helaas zijn veel détails weggevallen.

Periode A

Als rode draad door alles heen zie je de namen van het Zendingsgezin Bosman:
Zendingsarts Friso Johan Bosman,
zijn vrouw Landa (Roelanda Hillegonda Helene Schrieke)
Kinderen: Anneke, Roelie, Heleen, Friso, Paul en Wouter.

Familie Krijger met grootvader Isaac de Koning ( Oom Ies ):
Oom Bou(dewijn) en tante Emy.
Kinderen:  Chris, Wieneke, Rob en Quirientje.

Opmerking:

Als je mensen goed kende, mocht je hen als kind ook oom en tante noemen, al was je geen familie!

Zendingsgezin, familie van der Brug:
Oom Ot en tante Nine.
Kinderen Ot en Richt ( verloofde van Henk Offereins)

Zendingsgezin, familie Woortman:
Oom Henk en tante Riek.
Kinderen:   Piet (in Nederland),Ton, Henk, Louk, Wim en Hannie.

Kennissen en vrienden:
Hr. en Mw. Stevels met Pimmie en Truusje.
Fam. Klencke met Hanneke en PeterJan.
Mw. de Haas met 9 kinderen.

Rietje Ensering
Fietje Notenboom
Hr. en Mw. Marzynski
Familie Giese Koch: Oom Guus, tante Willy, Guus, Pom, Gwen en Witha. Mw. Kraak
Ds. Oberman
Zeger Bonebakker.
Mw. Buziot
Henny Ensering
Mw. Smalbraak (tante Marie)
Kapitein Willing
Mw. Hazewinkel
An van Son
Solveig Polner
Henk Zwart
Henk Scheffer
Familie Maier met Janneke, Ruth, Lex, Robbie en Peter. Ds. Keers
Dr. en mw. Bonebakker
Ds. Tichelaar
Mensen van Bronbeek: Bloemhof, Manders, Tjowa, Henke, Groot-Oonk, Boerigter, Wol-ters, Thomas en Knuifer.
Maart Dake
Mw. de Vries
Hr. Zijlstra
Hr. Vlaming
Hr. Wisman
Mej. Gruis
Mw. Eyf
Mw. Heydeman
Mw. Franke
Hr. Suyderhout
Mej. To de Quaasteniet
Ds. de Bruin
Mw. Alers (tante Nel) en Louk Djoematiar


1943

Hr. en mw. van Wijk ( Oom Piet en tante Cor)
Hr.  Rinker
Hr. Thijsse
Mw. van Westen en Gerard Douwe
Dr. Leimena
Mw. van der Molen
Mw. Boven
Mej. Greet Bron
Mw. Wisman en Wernie
Mw. Meesters (tante Jeannette)
Hr. en mw. Kong


Noortje van der Molen
Mw. van Noppen (tante Mies)
Lore Gas
Nora Anselmo
Mw. Mostert
Mw. Fransz
Dr. van Ouwerkerk
Hr. Schüsz
Mej. Geisler
Patma
Endjoem en Roos (onze baboes)
Hanneke de Klerk
Fam. den Boestert
Mw. Budding
Mw. Frans en Victorine
Mej. Cohen Stuart (Jet)
Frits Kernkamp
Els  Ruitenbach
Hr. Niekerk
Dicky  Ensering
Hr.  van  Voren
Mej. Olieslager
Mw. van der Pitten
Mej. Wessels (Wies)
Dr. Kampman
Dr. Wisse
Dr. Stibbe
Dr. Overman
Dr. Maier
Dr. van der Linde
Dr. Fast
Dr. de Roemer
Dr.  Linn
Dr. Sie
Honny Krijgsman
Hr. Pasanea

Periode B


Tjihapit

Mw. Loke
Mw. Burgers
Mw. Schotte-Noordemeer (Nel)
Mej. Wessels
Mej. de Quaasteniet
Dieneke  Merkelbach
Mw. Bonebakker
Solveig Polner Mw. Stevels
Mw. C. de Weeger-Bakker Louk Woortman
Mw. Vink Mw. Tonsbeek
Dr. van Ouwerkerk Dr. Fast
Mw. Cob
Guus Giese Koch
Mw. Groenewegen met Peter en Teun. Mw. de Ridder
Mw. Switser Mickey van der Klei Greet Donselaar
Oom Ies, tante Emy, Wieneke, Rob en Quirientje.

1944

Dr. van de Broek d `Obrenan

Mej. van Dam
Mw. Mostert

Tineke Kuylaarts
Dr. Dake (Oom Walter), tante Hettie, Het, Jaap en Maart.

Dr. Fraenkel
Dr. Fischer
Dr. Lagros
Dr. Damen

Dr. de Keizer

Dr. Padtberg

Dr. Teunissen

Dr. de Priester

Dr. Deenstra
Hanneke Schuurmans

Mw. van der Does

Mw. Homan
Mieke Tonsbeek

Mieke Bakker

Corry Vonk

Bep van Wijk

Mw. Schutte

Mw. Schneider

Mej. Richter
Janneke Boersma

Mw. Koch
Mw. Hooghoudt en Heleen

Mw. van Papen

Dr. Flaumenhaft

Joan den Boestert

Hans Streef

Mw.  Leefers

Puck Meier

Pam de Hartog

Greet Hanneman

Geeke den Boestert

Liselot van de Veen Zr. Engel

Els Kleist

Dr. Ouwerkerk

Mw. van der Kam

Mia Blaas

Anneke Corts (Oom Bertram en tante Hendrika Corts)

Dr. Huitema ( tante Wine)

Mw. van Noppen (tante Mies)

Zr. Stoel

Mw. Schut

Mw. Koch

Hr. Meesters ( oom Giel ) en Bert

Mw. Rientsma en Solly

Hetty Bergman

Mw. Woortman, Louk, Hannie en Wim. Mw. van Waning

Mw. Liesker ( 9 kinderen)

Anneke van Zeyl de Jong

Mw. van Gulik

Mieke Meurs

Mw. Hakkenberg

Mw. van Nie

Mw. Bouhuizen

Mw. Brunt

Robbie van de Poel

Meisjes Pieterse

Mw. Ebelink

Dr. Hennequin de Haas

Mw. Lob

 
Periode  C

Kamp  Solo

 
Mw. Graafstal (tante Aaf)
Tante Christien Slotemaker de Bruïne
Mw. Leefers met Hansje en Bubi
Mw. Beckman met Bernie
Tineke Fokkinga
Riet Lips
Mw. Bakker
Mw. de Vries
Els Smits


1945


Doortje Dohrendorf
Dr. Engels
Dr. van de Broek
Dr. de Haas
Henny (of Pom)
Giese Koch
Corry Lieneman
Fam. Mulder,
Jantje Dr. de Wolf
Mw. Wesly en George Ziekenhuis:
Zr Aalders, Zr. van de Voort, Zr Wemper, Zr. Beer, Zr. Verdonk, Zr. Hogeboom,
Zr. Prossman, Zr. Hen, Zr. Meier, Zr. Gracius, Zr. van Heusden, Zr. van Dijk, Zr. Bot, Zr. Hendriks en Zr. Suus.

Mw. de Vos
Mw. van Dalen
Mw. Groenewegen
Mej. Kerling
Katrien Miedema
Mw. van Nie en Jopie
Mw. Viegeler
Mej. Bouvy
Hr. Vitringa
Hr. de Ridder (Oom Ben)
Mw. Kok
Mw. Parree
Mw. Koek
Mw. Giese Koch (tante Willy)
Mw. Posthumus
Mw. de Geus
Zr. Snellen
Mw. de Blot

Periode  D

Kamp Lampersari  (Semarang )

Mw. Vink
Bep van Wijk
Mej. de Bruin- Ouboter
Tante Hettie Dake, Het, Jaap en Maart.
Mw. Poulus en Siebke
Mw. Jansen van Raay en Heintje.
Joop Bouman
Hr. en mw. Groenewegen
Mw. van de Poel
Mw. Jaarsma
Mw. Geisler
Ds. Stegeman
Mw. Platteel
Fam.  Reddingius
Adèle van der Klei
Ds. van Heerden
Mw. Kamerling
Mw. Wunderink
Mw. Breikers
Tante Iny Loggers
Ds. Bakker

Periode  E
Van Moederland naar Vaderland.


Hr. em mw. de Ridder (Oom Ben en tante Ank)
Fam. Mandersloot
Oom Ies de Koning
Fam. Krijger (Oom Bou en tante Emy)
Dr. Stibbe
Ds. Woortman
Ds. van der Linde (Sybolt)

1946

Ziekenzaal  Ursulinenklooster:
Zr. de Groot, Zr. Burghart, Zr. van de Poels.
Mej. Wessels
Mw. Zwaan (9 kinderen) Fam. Ensering
Mw. Marzynski
Solveig Polner
Fam. Woortman, Ton, Louk, Hannie en Wim. Gertie Nijhoff
Fam. van der Brug (Oom Ot, tante Nine, Richt en Ot)
Greet van Gogh
Janny Koper
Els Smits
Hr. Overweel
Annie Veer
Truus en Arie van Selst
Dr. van Soest
Dr. Schrok
Hettie en Wiem Feith
Inge  Buyn
Pautje de Vries
Marit Koopman
Mollie Popken
Hanna Carmenjole
Henny Zon
Pim Burlage
Jan van de Let
Paul  Engel
Hans van Ommen
Henk en Cor de Liefde-Meier
Bennie Wijsman
Maaike  Versloot
Henny en Titi Ensering
Prof. Esbach
Mej. Hamstra
Mej. van der Zwan
Ds. Corvinius
Mw. Wunderink
Mw. Oliviera
Mej. Stempel
Janneke en Ruth Maier
Hr. van Ommen (vader van Hans)
Tineke Kuylaarts
Honny Krijgsman
Mw. Homan
Ds. Kuiper
Ds. Oberman
Ds. Keers
Ineke van Dijk
Frank Pelling
Ds. Jens
Ruth Würbig
Mieke  Beuker
Zr. van der Sluijs Veer
Hr. Bos
Dr.  Lay
Mientje van der Plas
Fam. van der Leest
Adelheid Schieferlie
Jacky Supit
Lies de Kroes
Mw. Beeuwkes
Jan  Dievenbach
Erie Fournier
Ankie Zelis
Rob Polderman


Creatie datum: 28/02/2017 13:01
Categorie: - Bosman, Anneke
Pagina gelezen 9686 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië