Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19436094 Bezoekers

 15 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Schrijver: Pieplenbosch, Wouter
Titel: Indische emoties

wouter pieplenbosch-2                wouter pieplenbosch-1

Inhoud:

Indische emoties

Zijn eerste boek is een gedichtenbundel met korte sfeerverhalen. Het boek beschrijft het Indische gevoelsleven, de cultuur, de periode tijdens de Japanse bezetting en de tragiek van de Indische diaspora (verspreiding over de wereld)

De korte verhalen in het boek geven een impressie van de typisch Indische levenssfeer in het voormalige Ned. Indië en het latere Indonesië met alle grote en kleine dingen, de mooie en pijnlijke zaken, en natuurlijk ook het leven daarna in Holland. Voor de tweede generatie Indische Nederlanders (Indo’s) is dat veelal een zekere herkenning en beleving.

Indo’s hebben een schaamtecultuur waardoor men niet graag met problemen naar buiten treedt. Hetgeen vooral het geval was bij de eerste generatie die voet op Hollandse bodem zette en beschadigd door al dat oorlogsleed ook nog te maken kreeg met allerlei overlevings- en aanpassingsproblemen in een voor hen toch vreemd en kil vaderland.
Voor de nieuwe generatie is dit gevoelsleven een onbekend terrein. Natuurlijk zijn er Indische invloeden die je onbewust eigen maakt, maar vroeg of laat komt dan toch de confrontatie met het Indische verleden en zullen de vragen aan de orde komen: “wie ben ik ?” en “waar kom ik vandaan?”

Dit bewustwordingsproces komt heel geleidelijk maar onontkoombaar in beeld. Het gaat te ver om hier al die aspecten van het verlies van een geboorteland en/of moederland te beschrijven, m.n. het gehele dekolonisatieproces, als heftige politieke aanleiding tot de uiteindelijke repatriëring van honderdduizenden Indische Nederlanders. Daarvoor verwijs ik liever naar andere bronnen.
Wel heb ik bij sommige gedichten bewust een inleiding als referentiekader gebruikt als handreiking naar die nieuwe generatie. De integratie van al die repatrianten heeft -ondanks de schijnbaar rimpelloze inburgering- heel veel pijn, aanpassingsvermogen en emoties gekost. Ik heb dat emotionele proces op een eigen wijze proberen te vatten in gedichten.

Gedichten:
Een gedicht zegt meer dan duizend woorden. Poëzie is overdracht van emotie dat met een woordbeeld veel duidelijk maakt. Het is het voertuig van mijn Indische emotie geworden: woorden uit het hart.

Het boek is te bestellen via: www.indische-emoties.nl
ISBN 978-90-813056-1-7 

De auteur
Korte biografie van Wouter Pieplenbosch.

Als kampkind geboren op Sumatra. Na een deel van zijn jeugd in het na-oorlogse Indië cq Indonesië te hebben doorgebracht, kwam hij als 14-jarige in 1958 met zijn ouders naar Nederland als gevolg van de onhoudbare politieke situatie in het Indonesië van Soekarno.
Na definitieve sluiting van de Nederlandse scholen en de snel verslechterende politieke situatie vond zijn vader dat het de hoogste tijd werd te vertrekken. Doch ook om redenen van gezinshereniging: zijn oudste zuster was al vier jaar eerder naar Nederland gestuurd om studieredenen en de inmiddels onveilige situatie voor haar.

Na zijn middelbare school en militaire dienstplicht was zijn belangstelling aanvankelijk op sport gericht. Het werd echter een ambtelijke carrière, in die toen rampzalige arbeidsmarkt met hoge werkloosheid.
De belangstelling voor de mens in een arbeidsorganisatie deed hem uiteindelijk besluiten tot een studie op dit gebied. Naast de technische aspecten blijft de menselijke maat het uitgangspunt van deze veranderingen. Met dit perspectief heeft hij als adviseur met reorganisaties en veranderingstrajecten bij overheid en andere instanties gewerkt.

Tijdens de jarenlange zorg voor zijn moeder en de vele gesprekken met haar over het Indische verleden is de belangstelling bij hem geleidelijk gegroeid.

Het Indisch bewustwordingsproces is ook mede opgestart door de komst van de Indorockmuziek als cultuuruiting en naderhand via de vele discussies rond de identiteitsvraag van de Indische Nederlander. Daarnaast de vragen: welke waarden zijn voor mij zo uniek en belangrijk van die Indische cultuur? Wat onderscheidt mij van de Hollander? Waar ben ik trots op? Wat vonden mijn ouders zo belangrijk? En geldt dat nog binnen deze westerse samenleving?
Allemaal vragen binnen dat bewustwordingsproces waar antwoord op moest komen.

Na het overlijden van zijn moeder is tijdens dat verwerkingsproces de belangstelling voor het leven van zijn ouders manifest geworden en is de bewuste zoektocht naar zijn wortels en familiegeschiedenis begonnen.

Hij heeft met zijn gedichtenbundel gepoogd aan die zwijgende generatie een stem te geven en belangstelling te wekken voor die generatie in het bijzonder en de Indische cultuur in het algemeen.


Creatie datum: 28/02/2017 21:02
Categorie: - Pieplenbosch, Wouter
Pagina gelezen 4989 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië