Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403505 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Adel.
Op Java en Madoera en in verschillende streken van de buitengewesten (maar lang niet overal) treft men een erfelijke adelstand aan.
Hiertoe behoren de afstammelingen van de regerende of van een geregeerd hebbende vorst, alsmede zij die door het Gouvernement of de vorst zijn geadeld (alsmede hun wettige nakomelingen).
De voornaamste titels op Java zijn: Pangéran, al dan niet gevolgd door Ario (vr. Ratoe of Rade Ajoe); Raden Mas, al dan niet gevolgd door Ario of Pandji; (vr. Raden Ajoe); Raden (vr. Raden Ngaten) of Mas.

Bij de Minangkabausche Maleiers kan men tot de adel rekenen de penghoeloe (langs de vrouwelijke lijn erfelijke hoofden) kenbaar aan hun erfelijke bijnamen (galar poesako), alsmede hun familie.
In Zuid-Celebes hebben de afstammelingen van de vorsten en regenten de titel Karaéng (Mak.) of
Aroeng (Boeg.), die van andere aanzienlijken Daéng.
Zie ook onder Pangéran en onder Vorstenbestuur.
Voor de afstammelingen van Mohammed, n.l. van de zoons van zijn dochter Fatimah en haar man Ali, genaamd Hassan en Hoessein, gelden respectievelijk de titels Sjarif en Sajid (vr. Sjarifah).


Creatie datum: 21/03/2017 20:03
Categorie: - A
Pagina gelezen 1381 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië