Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354391 Bezoekers

 27 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Administratieve Ambtenaren (Europese).
Hiertoe behoren zowel de Ambtenaren bij het binnenlands bestuur als de gegradueerde ambtenaren van de bureaudienst.
Tot de betrekkingen van administratief ambtenaar, adspirant-controleur en controleur bij het
binnenlands bestuur, gewestelijk secretaris, assistent-resident, resident en gouverneur zijn alleen benoembaar zij die zijn geslaagd in een van de doctorale examens der Indologische studie.
Tot administratief ambtenaar, referendaris - met uitzondering van die bij de comptabiliteit -, van administrateur en secretaris bij de departementen van algemeen burgerlijk bestuur, bij de algemene secretarie, bij de raad van Ned.-Indië en bij de raad van departementshoofden, daaronder begrepen de betrekkingen van algemeen secretaris en van gouvernements-secretaris zijn alleen benoembaar zij, die zijn geslaagd in een van de doctorale examens der Indologische studie, van het Ned.-Indisch recht, van het Nederlands recht en van de vrije studierichting in de rechtsgeleerdheid (hoofdvak Nederl. of N.I. staatsrecht dan wel staathuishoudkunde).
Aanspraak op een benoeming bij het binnenlands bestuur (B. B.) hebben alleen de kandidaat Indische ambtenaren (zie aldaar) die zijn geslaagd in een der vereiste doctorale examens.


Creatie datum: 21/03/2017 20:07
Categorie: - A
Pagina gelezen 1339 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië