Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18443792 Bezoekers

 40 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Amboina, afdeling en onderafdeling (en eiland) met gelijknamige hoofdplaats van de residentie der Molukken.

De afdeling telt ruim 400.000 inwoners, waaronder 3800 Europeanen en 4600 Chinezen.
De afdeling staat rechtstreeks onder de resident van de Molukken.
De gewestelijke hoofdplaats Amboina, tevens hoofdplaats van de gelijknamige afdeling en onderafdeling telt ruim 17.000 inwoners, waaronder ruim 2000 Europeanen en ruim 900 Chinezen. Er is een gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester.
Voor het gebied van de onderafdeling Amboina en Saparoea is in 1921 ingesteld de Ambonraad, onder voorzitterschap van de assistent-resident ter beschikking van de resident der Molukken.
De Christelijke en Mohammedaanse inheemsen worden gewoonlijk Ambonezen, de heidense Alfoeren genoemd.
Zij zijn donker gekleurd, hebben kroes- of golvend haar, platte neus, een vooruitstekende mond en dikke lippen en zijn van krachtige lichaamsbouw.

Zij zijn wel intelligent maar weinig ijverig en energiek.
De Ambonezen worden onderscheiden in burgers (afstammelingen van hen die aan de Compagnie
diensten hebben bewezen en daarom zijn vrijgesteld van herendiensten) en negorijlieden. De
eerstgenoemden zijn gelijkgesteld met Europeanen waarop zij evenals op hun burgerrecht zeer trots zijn. Het schijnt voor te komen dat vrouwen die tot deze categorie behoren liever in concubinaat met een niet-burger leven dan daarmee te trouwen, om haar kinderen de staat van burger en Europeaan te laten krijgen, welke de kinderen uit een wettig doch gemengd huwelijk niet zouden krijgen.
Ook in kleding onderscheiden zich de diverse categorieën van uitheemse ingezetenen.
Op Amboina zelf wordt grotendeels Maleis (vermengd met vreemde, veel Portugese, woorden) gesproken.

Elders heeft men de eigen taal, met verschillende dialecten.
De hoofdplaats Amboina ligt aan de baal van - op het schiereiland Leitimor.
De gewestelijke militaire commandant heeft de rang van luitenant-kolonel.
In 1898 teisterde een zware aardbeving de plaats.
Ook het elandje waarop de hoofdpl. ligt, heet -_
De vijftien onderafdelingen van de afdeling zijn: Amboina; 2. Boeroe; 3. Saparoea; 4. Banda; 5. West-Ceram; 6. Amohai; 7. Wahaai; 8. Oost- Ceram; 9. Kai-eilanden; 10. Aroe-eilanden; 11. Tanimbar-eilanden; 12. Babar-eilanden: 13. Zuid-Nieuw-Guinea; 14. Boven-Digoel; 15. Kisar.
(Zie verder op de namen der onderafdelingen).
De onderafdeling Amboina onder een controleur B.B. telt 67.600 inwoners, waaronder 2300 Europeanen en ruim 1000 Chinezen.
De onderafdeling bestaat uit het eiland van dien naam en de Lucipara- en Schildpad-Eilanden.
De voornaamste producten zijn sago, kruidnagel (sterk achteruitgegaan door daling der prijzen).
notemuskaat, copra en timmerhout.

De eerste aanraking van de Hollanders met de inheemse bewoners van de Ambonse eilanden had
plaats in 1599 door admiraal Van Waerwijck.
De Portugezen die er dus alleenhandel hadden van 1512 af werden door Steven van der Hagen verdreven.
In 1605 trad Frederik Houtman als eerste gouverneur op; hij zetelde in Ambon.
In 1616 hadden de eerste aanrakingen plaats met Nieuw-Guinea door Le Maire en Willem Cornelisz Schouten.
De Nederlanders vestigden in de Molukken een monopoliestelsel dat tot grove misbruiken leidde.
De beruchte hongitochten (ter vernieling van overtollige gedwongen aanplant) leidden tot verzet en gingen gepaard met grote wreedheid van beide zijden.
Van 1796-1802 en 1810-1817 stonden de Ambonse eilanden onder de Engelsen die mildere regelingen troffen, die echter weer werden teniet gedaan door de Nederlanders in
laatstgenoemd jaar.

Hiervan was het gevolg de opstand op Saparoea, waarbij de resident Van den Berg, alle Europeanen en de gehele bezetting van het fort Duurstede werden vermoord.
De expeditie in 1818 bracht de bevolking weer tot onderwerping.
Pas onder gouv.-gen. Van der Capellen die in 1824 persoonlijk Ambon bezocht werden
betere toestanden in het leven geroepen.
In 1867 werd het gouv. Der Molukken opgeheven, doch in 1925 weer ingesteld.
In 1934 kwam wederom een resident aan het hoofd van het gewest in afwachting van
de omzetting van het gouvernement in een residentie.
Hierop vooruitlopend wordt hier gesproken van de residentie der Molukken.


Creatie datum: 22/03/2017 14:20
Categorie: - A
Pagina gelezen 789 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië