Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19520012 Bezoekers

 28 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Archief.
Departementen, diensten en bureaus hebben hun archiefbewaarplaats van de officiële gedrukte verslagen.
De landsarchivaris te Batavia-Centrum beheert het oud-archief van het gouvernement van Ned.-Indië, dat zijn de zich in Indië bevindende officiële verslagen van voor 1816 evenals de registers en
testamenten van de weeskamer te Batavia-Centrum van voor 1800.
In 1882 verscheen op de Landsdrukkerij te Batavia een inventaris van 's Lands archief aldaar (1602-1816); verder het "Dagregister, gehouden in 't Casteel Batavia" en ,,Realia." met medewerking van het Batavia’s genootschap van kunsten en wetenschappen.
De zich in Nederland bevindende op de geschiedenis van Indië betrekking hebbende bescheiden berusten bij het algemeen rijksarchief; de overige stukken in Nederland bij het departement van koloniën.
Uit het rijksarchief geput zijn: J. K. J. de Jonge ,,De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie", J. E. Heeres ,,Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel”.


Creatie datum: 22/03/2017 14:50
Categorie: - A
Pagina gelezen 1167 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië