Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352710 Bezoekers

 3 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

-------- De Zeereis van Holland naar Ned. Indië in oorlogstijd --------

Reisverslag van Mevr. en de Hr. Derks, in 1918 van
Holland naar Indië via Amerika.


zee reis indie 1
De Hr. en Mevr. Derks 1917

Geschreven door H.A.Th.Derks.
Bandoeng April 1918.

Deze reisbeschrijving uit de nagelaten bezittingen van de Hr. DERKS,
kreeg ik in 1990 in handen.

Als nagedachtenis aan mijn Ouders heb ik het manuscript voor
geinteresseerden uitgetypt.

Schiedam    Juli  1990.

A. Derks.


 

De tekst werd door mij vanwege de autenticiteit precies overgenomen .
De paginanummering is echter anders en tussen haakjes werden aanvullingen vermeld.

Het eerste gedeelte werd door de Hr Derks in 1918 geschreven en pas veel later in 1950 afgemaakt, zoals bleek uit de notitie's ongeveer halverwege van deze beschrijving. (Red .)

===========================
Copyright: A. Derks


Creatie datum: 04/04/2017 11:38
Categorie: - Derks H.A.T.
Pagina gelezen 5396 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië