Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434297 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Asfalt:
aardpek of aardhars.
Natuurlijke asfalt wordt in Indië aangetroffen.
Het is een oxidatieproduct van uit de bodem vloeiende asfalthoudende aardolie, waarvan de vluchtige bestanddelen door zonnewarmte zijn verdampt.
Het wordt door Inlanders gebruikt voor het dichten van de naden van hun prauwen.

Vindplaatsen:
Op Sumatra: vroeger in Langkat en bij Moeara Enim (Palembang), thans nog in Noord-Palembang bij Tandjoeng Laoet aan de Soengei Bantoeng, waar een hoeveelheid van 34.000 ton is aangetoond.
Het gesteente bevat van 20 tot meer dan 40 % asfalt.
In dezelfde residentie vloeit uit oude boorputten van het boorterrein Manggoel in de Kapasstreek een zwartbruine aardolie, die op den duur in asfalt overgaat.
Op Java in de afdeling Palimanan aan de voet van het Kromonggebergte (Cheribon) in een kalkterrein bij desa Kedoengboender.
Het is een voorkomen van geringe economische betekenis.
In 1920 sloot de gemeente Cheribon een contract met het Gouvernement voor de winning van deze delfstof.
In 1926, 1927 en 1928 werd jaarlijks slechts 2.24 ton goudron (wegenasfalt) verkregen.
Voorts op het eiland Boeton bij de Z.O. arm van Celebes.
Dit is het belangrijkste voorkomen van Nederlandsch-Oost-Indië.
Oorspronkelijk komt de aardolie in een formatie van trias-ouderdom voor, door migratie, d.i. het naar boven kruipen, is de olie in de bovenliggende kalkstenen, mergels en zandstenen van neogenen ouderdom gedrongen.
Het eiland werd door de Opsporingsdienst van het Mijnwezen onderzocht.
De asfalthoudende kalken bevatten 30-45 %, de mergels 10-30 % en de zandstenen 5-15 % asfalt.
Het Gouvernement heeft met de N.V. Mijnbouw- en Cultuur Maatschappij ,,Boeton” te Amsterdam in Oktober 1924 een aannemingscontract gesloten voor de winning van deze delfstof op 3 terreinen, later nog uitgebreid met één terrein.
In 1929 kwam een kabelbaan van 14 km. lengte gereed en werd het eerste product daarmee afgevoerd.
Productie in dat jaar 15.330 ton, in 1931 2394 ton asfaltkalksteen.
Kunstmatige asfalt wordt in Indië uit ruwe aardolie bereid in de raffinaderijen van de aardoliemaatschappijen.
Gebruik voor wegen-, isolatiemateriaal en dakvilt.


Creatie datum: 05/04/2017 12:04
Categorie: - A
Pagina gelezen 1107 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië