Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18653415 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bangkaboor:
een boorwerktuig voor het onderzoek van stroomertsafzettingen.
Het is ontworpen door de mijningenieur J. E. Akkringa, voor het eerst in gebruik genomen in 1858, voor het onderzoek van de alluviale-terreinen van Banka op tinerts en is in zijn hoofdonderdelen onveranderd gebleven.
Het is geschikt voor het onderzoek in zachte en middelmatig harde grond, waar geen grote rolstenen voorkomen, tot een diepte praktisch niet groter dan 20 m., bij uitzondering tot 30 m.
Het zwaarste onderdeel weegt 52 kg., is daarom in ongebaande streken gemakkelijk door mensenkracht te vervoeren.
Bovendien maakt zijn constructie het mogelijk het boortuig in moerassig terrein en in het water te gebruiken.
Hoofdbeginsel is, dat het indrijven van de boorbuizen geschiedt door het plateau, het zwaarste stuk, en dit gewicht vergroot wordt door de arbeiders, die daarop werken.

De snijschoen van de boorbuis heeft een doorsnede van 118 mm. (oppervlak 1 vierkante dm.)
Het gewicht van een complete installatie is 750-1500 kg., al naar gelang de diepte, welke men wenst te bereiken.
Een ploeg van 8 à 10 man is voldoende voor de bediening.
De inhoud van de boorbuizen wordt met kleilepels of kogellepels naar boven gebracht.
Deze grond wordt dan gewassen waardoor het gewicht van het erts bekend is.
Op deze wijze kan men de waarde van het terrein dan bepalen.
De praktische bruikbaarheid van dit toestel voor goudhoudende terreinen is gebleken bij het onderzoek van de Lawastreek in Suriname, waar het voor het eerst daarvoor werd toegepast.
De doorsnede van de snijschoen moest echter groter genomen worden n.l. 180 mm.
In Suriname hebben de Amerikanen deze boorwijze leren kennen, in Amerika daarop patent genomen en het toestel in de handel gebracht onder den naam ,,Empire Prospecting Drill” en met de veelzeggende slagzin: ,,The Empire is the recognized Standard Placer Drill of the World".
Vroeger werd het toestel door de Franse firma Ed. Lippmann et Cie. te Parijs voor het Departement
van Koloniën, thans door' de Werf Conrad te Haarlem, in 4 en 6 duims boorstellen, geleverd.


Creatie datum: 09/05/2017 14:10
Categorie: - B
Pagina gelezen 856 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië