Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476220 Bezoekers

 26 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

De Nederlandsch-Indische Handelsbank, N.V.,

gevestigd te Amsterdam, opgericht aldaar 1863.
Zij stelt zich ten doel het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf; het drijven van en het deelnemen in ondernemingen van welke aard ook; het drijven van handel in producten, goederen en effecten; het verrichten van daden van koophandel in den ruimste zin.
Zij heeft een hoofdkantoor te Amsterdam en een hoofdkantoor voor Ned.-Indië te Batavia.
Verder zijn kantoren gevestigd te Emoy, Ampenan, Bandoeng, Bombay, Calcutta, Cheribon, Gorontalo, Hongkong, Kobe, Makassar, Medan, Manado, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Probolinggo, Semarang, Shanghai, Singapore, Soerabaja, Tegal, Telok Betong, Tjilatjap, Tokio, Batavia-Centrum, en in Nederland te ’s-Gravenhage en Rotterdam.
Bovendien is de bank vertegenwoordigd in Londen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 100 miljoen gulden, waarvan is uitgegeven en gestort 55 miljoen gulden.

De Nederlandsch-Indische Handelsbank, N.V. te Semarang

De Nederlandsch-Indische Handelsbank, N.V. te Semarang


Creatie datum: 10/05/2017 14:12
Categorie: - B
Pagina gelezen 1504 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië