Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476098 Bezoekers

 28 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

De Ned.-Ind. Escompto-Maatschappij
te Batavia.
Maatsch. kapitaal f50.000.000, waarvan uitgegeven en volgestort f47.000.000.
Heeft een kantoor te Amsterdam en agentschappen te ’s-Gravenhage, Rotterdam, Soerabaja, Semarang, Padang, Makassar, Bandoeng, Cheribon, Batavia-Centrum, Jogjakarta, Tegal, Medan, Soerabaja-Simpang, Palembang, Manado, Sibolga, Bandjermasin, Pontianak, Benkoelen, Magelang, Malang en Buitenzorg.

Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij te Batavia


Creatie datum: 10/05/2017 14:18
Categorie: - B
Pagina gelezen 1335 keren


Reacties op dit artikel

Reactie #1 

Door: Cor_Passchier op 10/04/2021 20:47

L.S.,

Ik mis de vestiging in Poerwokerto, die zou zijn opgeleverd in 1938, Architect M.J.J. Vernac

Vriendelijke groet,

Cor Passchier


Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië