Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19280047 Bezoekers

 14 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bantam (Jav. Banten)
is een afd. (residentie) van de provincie West-Java, bestuurd door een resident (afdelingshoofd).
De hoofdpl. is Sérang.
De afd. bestaat uit de regentschappen Lebak en Pandeglang.
Voor de plaatsen Anjer en Nieuw-Anjer zie onder Anjer.
De resid. Bantam telt 1.028.661 inwoners.
De Noordelijke kaap St. Nicolaaspunt met vulkaan was vroeger een eiland evenals de Z.W.-kaap met de Goenoeng Pajoeng.
Het vulkanische eiland Krakatau (verbastering van Rakata) is bekend door zijn hevige eruptie in 1883 en door zijn huidige werking sinds enkele jaren.
Andere vulkanen zijn de Karang en de Poelasari.
Van de tot de residentie behorende eilanden dient vermeld het Prinseneiland (Poelau Panaitan).
Volgens Inlandse berichten is het rijk Bantam ontstaan uit het Hindoerijk Padjadjaran (12e eeuw).
Als stichter van het sultanaat Bantam wordt genoemd Moelana Hassan Oedin (1568), die zich vrij maakte van het rijk van Demak onder welks heerschappij het stond.
Het veroverde ook een deel van de Lampongs (Zuid-Sumatra).
Jakatra werd een vazalstaat van Bantam.

De vroegere hoofdplaats Bantam was gedurende de 16e en begin 17e eeuw de grootste handelsstapelplaats van de landen gelegen om Straat Soenda.
Zelf leverde het hoofdzakelijk peper.
De oude hoofdplaats van de vorsten is verdwenen.
In 1596 komt Cornelis Houtman te Bantam; blijvend resultaat had deze tocht niet.
In 1601 werd de grote Spaans-Portugese vloot op de rede van Bantam door Wolfert Harmensz. verslagen, waardoor het aanzien van de Hollanders aldaar zeer sterk steeg.
In 1619 komt Jakatra aan de Hollanders, waardoor erg in het nadeel van Bantam de handel zich verplaatste naar de nieuwe hoofdstad Batavia.
In 1813 maakte Raffles een einde aan het Bantamse rijk.
Vermelding verdient nog de opstand in 1888 - uiting van geloofsfanatisme - waarbij verschillende Europeanen te Tjilegon werden vermoord.
Bodjonegara werd afgelopen.
De opstand werd spoedig gedempt.
Sindsdien werd de rust niet verstoord tot in november 1925 weer een opstand uitbrak (ook elders: Midden-Java en Sumatra’s westkust) als gevolg van communistisch gestook van Rusland en Canton met behulp van agenten te Singapore.
Ook deze onlusten werden spoedig bedwongen.


Creatie datum: 10/05/2017 14:24
Categorie: - B
Pagina gelezen 1053 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië