Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476173 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Baris (Mal)
betekent rij, reeks; membaris = exerceren; barisan, krijgsvolk.


Korpsen barisan van Madoera.
In 1831 hebben zich de vorsten (regenten) van Madoera, Soemenep en Pamekasan, tegen afschrijving van hun schulden aan de Laude, verbonden tot het oprichten van deze legerkorpsen, ter beschikking van het gouvernement.
Sedert de opheffing van het zelfbestuur in die landschappen zijn de korpsen gouvernements-barisans geworden.
Zij zijn bestemd tot handhaving van de orde en rust op Madoera, indien de gewone middelen van politie te kort schieten en om bij oorlogen of expedities voor militaire doeleinden te worden aangewend.
Zij bestaan uit infanterie, worden gecommandeerd door hun eigen inheemse officieren en staan onder toezicht van de gouverneur van Oost-Java.
Voor de leiding en oefening is aan elk korps een kapitein of majoor toegevoegd benevens enige onderofficieren van de infanterie met de naam van instructeur. (Zie ook onder Leger).
Voor het Barisan gebergte (Boekit Barisan) zie Sumatra.


Creatie datum: 10/05/2017 14:37
Categorie: - B
Pagina gelezen 1083 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië