Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19281199 Bezoekers

 14 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bataafsche Petroleum Maatschappij.
Opgericht 28 Juni 1907; kapitaal f300.000.000 volgestort; duur tot uiterlijk 1997.
Doel: het opsporen en exploiteren van petroleumbronnen en delfstoffen in Ned. Indië en elders.
Is bevoegd tot oprichting van en deelneming in andere ondernemingen met soortgeijk doel en tot de handel in genoemde producten.
Ingebracht zijn van de ,,Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Ned. Indie" en van de ,,Shell Transport en Trading Comp. Ltd." de bij overeenkomsten vastgestelde activa.
Het bestuur berust bij een raad van beheer van 15 leden.
De directeur-generaal der ,,Koninklijke” en twee directeuren voeren als gedelegeerde leden van genoemde raad de dagelijkse leiding.
In Ned. Indië wordt het beheer gevoerd door: de hoofdvertegenwoordiger te Batavia (C.). administrateurs te Balikpapan, Pladjoe, Tjepoe, Pangkalan Brandan, Tarakan en de terreinchef te Boela.
De verkoop van de producten in Indië gebeurt door de afdeling ,,Handelszaken” met hoofdzetel te Soerabaja onder de vertegenwoordiger aldaar.
De maatschappij heeft een raffinaderij, paraffine-, smeerolie-, en zwavelzuurfabriek te Balikpapan, een raffinaderij te Pladjoe, een id., paraffine- en  kaarsenfabriek te Tjepoe en een raffinaderij te Pangkalan Brandan.

Hoofdgebouw van de Bataafse Petroleum Maatschappij te Batavia

Hoofdgebouw van de Bataafse Petroleum Maatschappij te Batavia


Creatie datum: 11/05/2017 08:56
Categorie: - B
Pagina gelezen 1159 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië