Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476150 Bezoekers

 32 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Belastingen.
Directe gouvernementsbelastingen zijn:

 1. De inkomstenbelasting, een progressieve heffing van alle inkomsten.
 2. De crisisheffing 1933 waaraan zijn onderworpen de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting.
 3. De vermogensbelasting, voor vermogens van f25.000 af.
 4. De personele belasting, geheven naar zeven grondslagen: huurwaarde, meubilair, rijwielen, motorrijwielen, paarden, rijtuigen en automobielen.
 5. De vennootschapsbelasting, op de winst van vennootschappen en andere lichamen, die hun bedrijf in Ned-Indië uitoefenen.
 6. De verponding, geheven naar de waarde van onroerende goederen, waarvan bewijzen van een zakelijk recht zijn opgemaakt.
 7. De motorvoertuigenbelasting buitengewesten, geheven ter zake van het houden van motorvoertuigen met uitzondering van de gebiedsdelen met eigen geldmiddelen, die een soortgelijke belasting heffen.

De landelijke inkomsten. Hiertoe behoren: a. de landrente op Java en Madoera en in sommige buitengewesten; b. de Inlandse verponding. c. de belasting op zeevisvijvers. d. de gebruiksgrondbelasting. e. het hoofdgeld in de gewesten buiten Java en Madoera.

Tot de indirecte gouvernementsbelastingen behoren:

 1. De in- en uitvoerrechten (Indische tariefwet). De invoerrechten bedragen van 6 tot 12%. ( zijn nu aanzienlijk verhoogd) en worden o.m. geheven op glas-en aardewerk, goud- en zilverwerk, alcoholhoudende vloeistoffen, sigaren, sigarettenpapier, tabak, lijnwaden enz. enz. Uitvoerrechten op tin, peper, Inlandse rubber, copra enz.
 2. De accijnzen, op Inlands gedistilleerd, tabak, petroleum en benzine, lucifers en vuurstenen en bier.
 3. Het zegelrecht, op alle stukken welke bestemd zijn om bewijs te leveren, waarvan vele vrijstellingen.
 4. Het recht van overschrijving van onroerend goed; bedraagt in het algemeen 5%.
 5. De rechten van successie en van overgang bij overlijden.
 6. Het statistiekrecht, 5 cent van elke twintig gulden van de waarde van de in een aangifte begrepen in- en uitgevoerde goederen.
 7. Het recht op de openbare verkopingen.
 8. De diverse slachtbelastingen.
 9. De belasting op toegestane loterijen ad 20% ten behoeve van het land.
 10. De belasting op toegestane Chinese hazardspelen (een vast bedrag per etmaal).

Verder heeft men vergoedingen van door de overheid bewezen diensten als: school-, loods-, haven- en goederengeld, porti, telegramkosten enz.
De herendiensten in de buitengewesten, welke afkoopbaar zijn.
Hier mogen buiten beschouwing blijven de belastingen geheven door de gebiedsdelen met eigen geldmiddelen.


Creatie datum: 15/05/2017 09:57
Categorie: - B
Pagina gelezen 950 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië