Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354340 Bezoekers

 41 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Benkoelen
(eig. Bangka-oeloe, het bovenstrooms gelegen Bangka, tegenover Bangka,-ilir, het benedenstrooms gelegen eiland Bangka.)
Dit gewest (residentie) omvat tevens de gelijknamige afd., beide onder de resident, is verdeeld in negen onderafdelingen:

  1. Benkoelen,
  2. Seloema,
  3. Mana,
  4. Kaoer,
  5. Kroé,
  6. Lebong,
  7. Redjang,
  8. Lais,
  9. Moekomoeko.

De hoofdpl. heet eveneens Benkoelen.
Het eiland Enggano behoort eveneens tot het gewest.
Het gewest op Sumatra omvat de z.w.kust met het daarachter gelegen bergland (Boekit Barisan).
De goenoeng Dempo (3159 m.) ligt op de grens van de gewesten Benkoelen en Palembang.
Op de rede van Benkoelen kan het zodanig spoken, dat niet kan worden gelost of geladen.
Deze omstandigheid alsmede het smalle door hoog gebergte afgesloten achterland geven de plaats geen toekomst.
Het nog bestaande fort Marlborough aan het strand, werd begin 18e eeuw door de Engelsen gebouwd.
Het kapitale gouvernementshuis, waarin Sir T. S. Raffles als luit. gouv. van Benkoelen (1818-1825) resideerde, hetwelk ook later de woning van de Nederl. residenten was, werd door een aardbeving in 1914 vernield.
Het gewest is veel door aardbevingen (zie aldaar) geteisterd; onlangs nog in juni 1933.
De inheemse bevolking, gemengd Sumatraans, heeft eerst sterk onder Minangkabause invloed gestaan (Moeko-moeko), daarna onder Javaanse invloed (sultan van Bantam).
De O. I. C. had er kantoren van 1644-1670.
Daarna was het gewest meestentijds in handen van de Engelsen tot 1825.
De afstammelingen van de vroegere regenten - die thans geen invloed meer hebben - veroorzaakten nogal eens onlusten.
Zo hadden zij de hand in de moorden op de res. Parr (1807), op de ass. residenten Knoerle (1883) en van Amstel (1873), op de Controleur B.B. Carstens (1873) en de aanslag op de ass. res. Humme 1873).
Kwam men er vroeger om peper te halen, thans is koffie het hoofdproduct.
Particuliere mijnbouwmaatschappijen (goud) zijn de maatschappijen Redjang Lebong (onderafd. Lebong) en Simau (onderafd. Lais).
De gouvernementsgoudontginning Tambang Sawah is sedert kort opgeheven.


Creatie datum: 15/05/2017 10:21
Categorie: - B
Pagina gelezen 934 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië