Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476185 Bezoekers

 22 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Kleding

 
  1. Boek
  2. Inleiding / Ziekte oorzaken
  3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
  4. Kleding
  5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
  6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
  7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
  8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
  9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

KLEEDING.
Met de reinheid op het lichaam behoort de rein heid der kleeding gepaard te gaan. Wanneer men de huid schoonhoudt en die dan met vuile kleeren bedekt, gaan alle voordeelen van de schoone huid weer verloren. Zweet, vuil, en afvalstoffen, inclusief bacteriën van de huid, worden in de kleeding opgenomen en maken haar ongezond en onaangenaam. De huid, door zulke vuile kleeding bedekt, wordt geprikkeld en geinfecteerd. De huid heeft dan neiging vochtig en ongezond te worden. Dit geldt in het bijzonder voor de voeten, het kruis en de oksels. Daarom moet men in tropische gewesten vaak van onderkleeren wisselen en ze uitwasschen. Bedenk verder. dat kleeren bij dienst in de tropen niet alleen dienen om gekleed te zijn, maar vooral om U te beschermen tegen de zon, insectenbeten en verwondingen. Sokken worden zeer spoedig vuil en nat van zweet en moeten veelvuldig worden gewasschen. Als sokken krimpen, zie dan andere te krijgen. Nauwe sokken geven voetkramp, of veroorzaken anderszins pijnlijke voeten en kunnen tot ernstige bezwaren leiden. Ook voor de reinheid der bovenkleeding moet worden gezorgd. Men wijde vooral zijn aandacht aan het reinigen van de jaskraag. Men moet deze regelmatig met water en zeep wasschen indien men zijn nek vrij wil houden van steenpuisten en zweren. Er kunnen zich gevallen voordoen, dat de kleeren
niet gewasschen kunnen worden. Borstelen, kloppen en blootstellen aan zon en lucht kan er dan veel
toe bijdragen, de kleeding frisch te houden. Schoenen zijn een zeer belangrijk deel van de kleeding want hiervan hangt het vermogen om marschen te maken af. Een schoen vraagt zorg en goede behandeling. Hij moet zacht en rein worden gehouden, van binnen zoowel als van buiten. Na gebruik moet het inwendige goed worden gelucht. Om het leer zacht te maken, drenke men de schoen flink in water, droge hem dan met een doek af en smeere hem daarna met vet in. Men late hem dan in de zon of o p een afstand bij een vuur drogen. Nimmer droge men natte schoenen v l a k b ij een vuur. De schoenen, sokken en voeten van een soldaat vereischen evenveel aandacht als zijn geweer, Wil hij in staat zijn dat geweer te dragen.


Creatie datum: 17/05/2017 13:05
Categorie: - G
Pagina gelezen 1063 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië