Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434325 Bezoekers

 9 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken

 
  1. Boek
  2. Inleiding / Ziekte oorzaken
  3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
  4. Kleding
  5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
  6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
  7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
  8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
  9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

LUCHTVERVERSCHING.

Zonder ademhalen kan de mensch niet leven en om gezond te blijven heeft men veel versche lucht noodig, speciaal 's nachts. De versche lucht, die wij inademen, verschaft ons de, voor het leven noodzakelijke, zuurstof. De gebruikte lucht, die wij uitademen voert uit ons lichaam waterdamp, koolzuur en andere verontreinigingen waaronder bacteriën, met zich mede. Wanneer verscheidene menschen in een gesloten kamer bijeen zíjn, vermeerderen deze verontreinigingen, waterdamp en bacteriën snel en de menschen ademen deze verontreinigde lucht herhaaldelijk in. De atmosfeer wordt bedompt en onaangenaam. Vele ziekten, (verkoudheden, pijnlijke kelen, influenza, bronchitis, longontsteking, nekkramp e.d.) worden veroorzaakt door het overbrengen van ziektekiemen van

den eenen mensch op den anderen. Deze overbrenging heeft natuurlijk gemakkelijker plaats in een gesloten, slecht geventileerde kamer dan bij een goede ventilatie. Flinke luchtverversching is dus bevorderlijk voor de gezondheid. In kuststreken kunnen in de regel deuren en vensters tegen elkaar

open staan. Gedurende de nacht (en in bergstreken ook overdag) behoort men zich tegen binnendringende wind te beschutten en dus aan één zijde de deuren en vensters te sluiten.

ZINDELIJKHEID BIJ DE VOEDSELBEREIDING.

Bij het bereiden van voedsel en het uitdeelen hiervan is absolute reinheid vereischt. In het magazijn, de keuken en de eetzaal moeten alle tafels, planken, kookgereedschappen enz. schoon zijn. De koks en al het hulppersoneel moeten schoone kleeding en handen hebben. Bovenal moeten vliegen van alle voedsel weggehouden worden. Zij vormen een belangrijke schakel bij het verspreiden van veel ziekten, doordat zij de ziektekiemen van ziekten als typhus, dysenterie, cholera en wormziekten regelrecht van de ontlasting in de latrines op het voedsel overbrengen. De kiemen brengen zij mee aan hun pooten en in hun maag. Wat zij aanraken, besmetten zij. Wil men aan het verstrekte voedsel zelf nog iets toevoegen, dan schaffe men zich dit niet bij den eersten den besten waronghouder aan, omdat dan de kans op het ontvangen van besmette waar lang niet denkbeeldig is. Rauwe groenten, of groenten die niet voldoende gekookt zijn, geven ook kans op darmziekten. Vruchten zijn in Indië meestal in overvloed te krijgen. Men vermijde echter steeds het eten van groote hoeveelheden vruch

ten en ete alleen geheel rijpe, nog niet opengesneden en niet bedorven vruchten. Van onrijpe vruchten. ook al zijn zij op bijzondere wijze toebereid, zijn altijd nadeelen te verwachten.

DRANKEN.

Wanneer het lichaam arbeid verricht, wordt hierbij ook warmte geproduceerd en deze warmte moet uit het lichaam worden verwijderd. Wanneer dit niet geschiedt, stijgt de lichaamstemperatuur. Deze ongewenschte warmte wordt door het transpireeren verwijderd. Bij een 25 km marsch op een Hollandsche zomerdag, verliest men meer dan een liter water in de vorm van zweet. Dit verlies moet worden goedgemaakt door water of andere dranken te gebruiken. In de tropen is de hoeveelheid water, die als zweet verloren gaat en vervangen moet worden veel grooter en kan zelfs 7 à 8 liter bedragen. Water is het belangrijkste deel van alle dranken. Drink veel helder, zuiver water, speciaal in droge stoffige plaatsen. Wanneer gij het bevel over anderen voert op marsch of bij zwaar werk, denk er dan aan dat iedere man de hoeveelheid water die hij uit zijn lichaam verliest, moet vervangen, wil hij in staat zijn de marsch of het werk naar behooren te volbrengen. Er heerscht

nog wel eens het misplaatste idee, dat drinken gedurende een marsch niet moet worden toegelaten, integendeel moet het drinken tijdens de rustperioden op marsch worden bevorderd. Het drinken van groote hoeveelheden s t e r k a f g e k o e l d water is te ontraden. Verder vermijde men het drinken van door rondventers aangeboden dranken, omdat het door dezen gebruikte water nooit te vertrouwen is. Ook ijs van onbekende herkomst is gevaarlijk. Water is een van de meest voorkomende routes in de kringloop van verschillende ziekten, b.v. bij typhus en paratyphus, dysenterie en cholera. Daarom geven wij ons zooveel moeite het drinkwater te zuiveren. In de tropen kan leidingwater, uitgezonderd het Water uit o p e n waterleidingen (deze worden in Indië ook waterleiding genoemd; in Holland: sloten en greppels) als veilig water worden beschouwd. Elk ander water op marsch of in het veld, moet met achterdocht worden beschouwd en men moet het zuiveren alvorens' het te drinken. Goed gechloreerd water is veilig; het mag niet naar chloor ruiken of smaken. Water kan ook zeer goed worden gesteriliseerd door het 5 minuten te koken. Wanneer men thee drinkt, gebruikt men steeds water, dat gekookt heeft. Het zooveel mogelijk drinken van slappe thee te velde is dan ook sterk aan te raden. Tot de gezonde en verfrisschende dranken behoort ook het klapperwater, in matige hoeveelheden gebruikt en zoo uit de klapper gedronken. Bij het zweeten wordt tegelijk ook zout uit het lichaam uitgescheiden. Is het vochtverlies zeer groot, dan verliest het lichaam zooveel zouti- dat het daarvan schade kan ondervinden. In zoo'n geval is het noodzakelijk een bepaalde hoeveelheid zout in het drinkwater op te lossen, om het zoutgebrek van het lichaam aan te vullen.


Creatie datum: 17/05/2017 13:08
Categorie: - G
Pagina gelezen 1094 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië