Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19359877 Bezoekers

 13 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang

 
  1. Boek
  2. Inleiding / Ziekte oorzaken
  3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
  4. Kleding
  5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
  6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
  7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
  8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
  9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

GEEST EN GEWOONTEN.

Een gezonde geest en ruime gedachten zijn noodzakelijk als men zichzelf gezond en vaardig wil houden. Menschen, wier gedachten worden beheerscht door een onrein geslachtelijk verlangen loopen spoedig kans daaraan toe te geven, en zich zoodoende bloot te stellen aan het gevaar van infectie met twee ernstige ziekten: syphilis en gonorrhoe. De gevaren, aan buitenechtelijke geslachtsgemeenschap verbonden, zijn in de tropen veel grooter dan in Europa. Vrijwel alle vrouwen, die zich tot geslachtelijke omgang leenen zijn ziek en de soldaat, die deze omgang zoekt, kan er zeker van zijn, vroeg of laat geslachtsziek te worden. Syphilis is een zeer ernstige aandoening, die het geheele lichaam aantast en veel ellende en een verkorte levensduur veroorzaakt. De ziekte vernietigt de gezondheid van een man en zelfs na jaren kan hij nog zijn vrouw besmetten en de gevolgen op zijn kinderen overbrengen. Huwt een man, die besmet is met syphilis, dan zullen zijn vrouw en kinderen, indien deze laatste levend geboren worden, wat lang niet zeker is, deze ziekte erven. De kinderen uit een dergelijk huwelijk zijn veelal zielige wrakken, zoowel geestelijk als lichamelijk. Syphilis vormt een ernstige bedreiging van Uw levensgeluk! Vermijd de kans deze ziekte op te loopen!

Gonorrhoe is vaak nog moeilijker te genezen dan syphilis. De infectie gaat makkelfik over op vrouw
of kinderen. 70% van blindheid bij kinderen is te wijten aan gonorrhoe van de ouders. Men bedenke, dat, mocht men een infectie met deze ziekten hebben opgeloopen, al het mogelijke moet worden gedaan om eventueele gevolgen te vermijden. Men melde zich onmiddellijk bij den dokter. Het is echter beter en veiliger elk gevaar van infectie te vermijden, dan te trachten de infectie ongedaan te maken. Meer dan waar ook geldt hier: „Een uur van onbedachtzaamheid maakt dikwijls, dat men
jaren schreit”. ,

R o o k e n.

Hoewel het tabaksgebruik zeer algemeen is, kan het rooken niet anders dan schadelijk worden genoemd; het benadeelt in sterke mate het prestatievermogen. Niet voor niets wordt bij zware sporttraining het rooken geheel achterwege gelaten.

S p u w e n.

Dit is een vieze gewoonte, die te allen tijde moet worden nagelaten. Het is een van de
manieren, waarop tuberculose wordt verspreid. Het doel van het speeksel is de mond vochtig en schoon te houden en bij de vertering van het voedsel te helpen. Het is een weinig hygiënische gewoonte dit op de vloer te brengen als verspreider van ziektekiemen.

Stoelgang.

Chronische verstopping is de oorzaak van veel kwalen. Een regelmatige stoelgang is daarom van veel belang. De darmen dienen niet alleen om het voedsel te verteren en de bruikbare bestanddeelen hieruit op te nemen, maar tevens om onverteerbare bestanddeelen weg te voeren samen met g i f t i  g e door het lichaam aan de darmen afgescheiden stoffen. Tot een geregelde stoelgang kan men bijdragen, door als gewoonte aan te nemen, dagelijks op een bepaald uur naar het privaat te gaan, ook al voelt men geen aandrang tot ontlasting. De vroege ochtend na het opstaan of na het ontbijt is hiervoor de beste tijd, daar gedurende de nacht de afvalstoffen, door de darm passeeren en gereed zijn om te worden verwijderd, zoodra de eerste actieve lichaamsbewegingen beginnen, die de darm bij deze taak helpen.
Het eten van groenten en fruit bevordert een geregelde stoelgang. Een glas koud water 's morgens
op de nuchtere maag, kan eveneens hiertoe medewerken en is dikwijls voldoende voor hen die last
van een lichte verstopping hebben. Laxeermíddelen moeten, zoo mogelijk worden vermeden, de darmen wennen er aan en spoedig kan men er niet mee buiten.


Creatie datum: 17/05/2017 13:17
Categorie: - G
Pagina gelezen 990 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië