Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433739 Bezoekers

 5 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

De Zeereis van Holland naar Ned. Indië in oorlogstijd.

17 April - 19 April 1918

Java - Batavia - 3


Wij rekten ons verblijf nog tot Woensdag de 17e April want wij vonden Batavia een mooie prettige stad en leerden al een beetje Maleis spreken. Verder keken we ons de ogen uit naar alles en nog wat dat daar voor de huishouding en de inrichting van een huis te koop was en vroegen wij overal prijzen. In de winkels staat hier niets geprijsd. van alles moet je de prijs vragen en nooit geven ze aan een ieder dezelfde prijs. Bij Chinezen en Inlanders overvragen ze heel veel soms het drievoudige van de goede prijs. Dat is iets echt Oosters en ook in het Midden Oosten, Japan, China, Malakka en Egypte is dat zoo, daar wen je wel aan.
      
Zoo reisden wij dan s'morgens om 7 uur met de sneltrein naar Bandoeng langs een onvergelijkelijk mooi traject. Al de Natuur die Indie te zien geeft doet zich op deze reis aan je voor. Prachtige Sawah landschappen meren rivieren fantastische nederzettingen en neringdoenden alsmede machtige bruggen en tunnels wisselen zich snel af. Op verschillende plaatsen zie je vier bruggen tegelijk en ligt d rails van de trein zoo in een bocht dat je de locomotief en de laatste wagon kan zien zonder uit het raam tehangen.
      
Wij vonden dadelijk bij aankomst om 12 uur in de middag een hotel. Aan het station stond een hotelbediende met een band om z'n arm waarop stond Hotel Semarang. Hij sprak geen Hollandsch doch ik begreep de prijs fl. 8,- per dag voor twee personen alles inbegrepen dus dat was in orde. Het hotel was in het drukke gedeelte van de stad gelegen en zeer dicht bij het Waterstaats kantoor dus dat klopte wel.
      
Dadelijk in de middag gingen wij samen aan de wandel op zoek naar een huurhuis en hoewel er geen andere Europeanen op straat waren liepen wij door. Het was hier heelemaal niet zoo erg warm. Je zou het kunnen noemen een mooie zomerse dag in Holland. En ja binnen een paar uren vonden wij een huis. Een klein huisje (paviljoen) 2 kamers en een rits bijgebouwen naast een groot Indisch huis op Kebon Karoeng. Het paviljoen behoorde aan de familie Huppe die ons vriendelijk ontving en vele raadgevingen gaf. Ook zou zij morgen een baboe voo ons zoeken en die naar het hotel zenden. Zij zou er een zoeken die ook wel wat Hollandsch kon spreken en zoo gingen wij gelukkig naar ons hotel terug.
      
s'Avonds liepen wij nog eens door de straat om ons huisje nog eens goed op te nemen en het viel ons best mee.
      
Donderdag 18 April. Op deze dag dan presenteerde ik me op het Waterstaats kantoor en daarmede eindigde onze reis en dus de beschrijving daarvan. Moeder telegrafeerden wij deze dag het nieuws.


 

Rotterdam  22-6-1950.

was getekend H.A.Th. Derks.
H.A.Th. Derks en A.C. Klesman trouwden op 22 Augustus 1917 in Rotterdam.
Op 24-4-1945 overleed  A.C. Derks-Klesman in het Jappenkamp, Lampersari in Semarang (Java).
Op 23-3-1953 overleed H.A.Th.Derks te Rotterdam.   ( Red. )


Creatie datum: 29/05/2017 12:33
Categorie: - Derks H.A.T.
Pagina gelezen 5292 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië