Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476121 Bezoekers

 19 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zeep.
In het jaar 1931 steeg de invoer van caustische soda, een zeer belangrijke grondstof voor de zeepfabricatie, tengevolge van vermeerderde productie op Java van
op primitieve wijze vervaardigde, goedkoope doch bruikbare zeepsoorten. De afzet van de betere, in modern uitgeruste fabrieken vervaardigde, kwaliteiten had daarentegen met moeilijkheden te kampen. Aangezien de bereiding van goedkoope zeepsoorten geen hooge eischen aan technische bekwaamheid stelt en slechts weinig kapitaal vereischt, werd de vervaardiging door talrijke kleine inheemsche en Chineesche nijveren ter hand genomen. De zeer lage prijs der benoodigde klapperolie was voor de kleine ondernemers van groot voordeel. Behalve door de vermeerderde vraag naar eenvoudige zeepsoorten, welke door een groot aantal kleine bedrijven tegen zeer lagen prijs werden aan de markt gebracht, ondervonden de modern ingerichte zeepfabrieken bij den verkoop van de betere soorten luxezeep nadeel van de concurrentie uit landen met lage valuta.

Bij de inheemsche bevolking zijn als reinigingsmiddel, buiten kunstmatig bereide zeep, in gebruik houtasch en asch van stroo van rijst (Mal. mërang) welker verzeepend bestanddeel uit alkalicarbonaat bestaat. Mërang wordt evenals eiwit gebruikt om het hoofdhaar te wasschen. Andere saponinebevattende grondstoffen zijn onderscheidene zeepbasten (Mal. langir), d.z. welriekende basten die, geraspt en met water vermengd schuimen, en als zeep worden gebruikt. Zooöok de
zeepvrucht (boewah lerak) van den zcepboom (pohon lërak), een ronde, doorschijnend groene vrucht ter grootte van een kleine okkernoot, die met water gewreven, sterk schuimt.


Creatie datum: 09/06/2017 14:22
Categorie: - Z
Pagina gelezen 1035 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië