Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433739 Bezoekers

 5 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ziekenhuiswezen: Gesubsidieerde locale ziekeninrichtingen.
Krachtens de regelen in Stb. No. 292 worden subsidies toegekend aan de locale ziekenhuizen en hulpziekenhuizen te Bandoeng, Banjoemas, Cheribon, Garoet, Indramajoe, Kajoe-agoeng (Palembang), Koedoes, Medan, Pamekasan, Pasoeroean, Soekaboemi, Tasikmalaja en Tegal.


Creatie datum: 09/06/2017 15:08
Categorie: - Z
Pagina gelezen 988 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië