Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18106181 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ziekenhuiswezen: Leprozerleën.
Van 's Landswege gesubsidieerde leprozengestichten heeft men te Donoredjo, Saolor, Sitoemba, Hoeta Salem, Batoe Hitam, Poeloe Sitjanang, Amboina, Po Amat, Singkawang en te Koendoer. Het militair hospitaal te Pelantoengan is veranderd in een civiele leprozeninrichting, terwijl het plaatselijk beheer daarvan is opgedragen aan het Leger des Heils.


Creatie datum: 09/06/2017 15:09
Categorie: - Z
Pagina gelezen 446 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië