Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434326 Bezoekers

 9 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zilver (argentum). Zie ook onder goud.
Zilver in gedegen toestand is in Indië zeldzaam; een enkele maal is het in zuiveren vorm aangetroffen in zilverrijke goudertsgangen. Het komt evenals goud in de jonge goudzilverafzettingen van jongtertiairen ouderdom voor. De ertsgangen dezer formatie bevatten goud en zilver in wisselende hoeveelheden; de Salida- en de Gedang Ilirgang kan men gevoegelijk als zilverertsgangen beschouwen, ofschoon zij ook goud bevatten; het zilver echter overheerscht in hooge mate. Bij Salida is de verhouding 1 goud op 40 à. 50 zilver, bij Gedang Ilir 1 op 70 à. 80 en zelfs plaatselijk 1 op 130. De Salidamijn werd in 1928 gesloten en het Gedang Ilirrif in 1931 niet meer bewerkt; beide wegens uitputting. Verder zijn enkele loodertsgangen zeer rijk aan zilver, dat dan de waarde van het erts bepaalt, zoodat dit als zilvererts moet worden beschouwd.


Creatie datum: 09/06/2017 15:10
Categorie: - Z
Pagina gelezen 853 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië