Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18443807 Bezoekers

 2 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wegen en Bruggen.
Sinds de instelling der drie provincies op Java was de directe bemoeienis van het departement van verkeer en Waterstaat met landwegen en bruggen op dat eiland in 1931 beperkt tot enkele nog in aanleg zijnde wegen in de provincie West-Java. De lengte van het bij die provincie in beheer zijn de wegennet bedroeg in genoemd jaar 2836 km., waarvan 1723 km. of 61 % was geasfalteerd. De provincie Midden-Java had in beheer 2049 km. wegen, waarvan 804 of ruim 39 % was geasfalteerd. Voor de provincie Oost-Java bedroegen deze getallen 3303 km. en 1446 km. of bijna 44 %.

In de Buitengewesten werd in 1931 aan het asfalteringsplan besteed f 941.689. De asfaltering heeft daar nog niet veel te betekenend: op Sumatra was in 1931 nog slechts 573 km. geasfalteerd, op Borneo 66 km. Ter vergelijking met de provincies op Java diene dat b.v. het gewest Sumatra's West-kust, iets groter dan de provincie West-Java circa 3600 km. voor auto's berijdbare wegen heeft (West-Java met het grootste wegennet der 3 provincies 2836 km), waarvan in 1931 waren geasfalteerd 44 km.!

Doordat de economische toestand steeds achteruitging werden de op de begrooting uitgetrokken gelden voor 1930 en 1931 lang niet verwerkt. Van het voor die beide jaren voor wegenaanleg oorspronkelijk uitgetrokken bedrag ad f 3.850.000 werd slechts f 554.008 verwerkt, dus bespaard f 3.295.192. De hoofdweg over de lengterichting van Sumatra. is voltooid op twee hiaten na, nl. het traject door Djambi's binnenland tussen Moeararoepit (Palembang) en Soengaidareh (Sumatra's Westkust) en het traject tusschen Kotaboemi (Lampongsche Districten) en Martapoera (Palembang). Aan beide schakels wordt gewerkt.

Met de verbetering der verbinding Palembang-Moeararoepit, welke niet berijdbaar is, werd in 1930 een begin gemaakt.

In de weg Kota Djambi via Moearatembesi en Moearatebo naar Moearaboengo ontbreken onderscheidene schakels, waaraan wordt gewerkt.

De verbinding Pakanbaroe (Bengkalis) met Fort de Kock is ten allen tijde voor auto's berijdbaar. De invoer van motorvoertuigen -daalde voortdurend. Werden in
1929 in Java en Madoera ingevoerd 4669 vrachtauto’s, 10.688 personenauto's en 2525 motorrijwielen, voor 1932 bedroegen deze getallen 1120, 1540 en 355. In de buitengewesten bedroegen deze getallen in 1929 respectievelijk 1233, 1633 en 175 tegen 154, 270 en 59 in 1932.


Creatie datum: 15/06/2017 00:00
Categorie: - W
Pagina gelezen 545 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië