Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18694623 Bezoekers

 19 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bestuur: Bestuur over Vreemde Oosterlingen.
De Chinese officieren en daarmee gelijk gestelde hoofden van Vreemde Oosterlingen, geen Chinezen zijnde, worden door de Gouverneur-Generaal benoemd en staan direct onder het Europees
bestuur. Zij voeren de titel van majoor, kapitein, luitenant of hoofd van de Chinezen; aan het hoofd van wijken in de steden staan wijkmeesters door het gewestelijk bestuur benoemd.
De hoofden over de Vreemde Oosterlingen hebben geen eigenlijke bestuurstaak met gezagsfunctie, maar meer politiebemoeienis en zorg voor de inning der belastingen bij hun rasgenoten.
De verhouding van de Inlandse zelfbesturende landschappen tot het Gouvernement, is geregeld in de, op voet van art. 341 I.S., door de Gouverneur-Generaal, met elk landschap gesloten politieke overeenkomsten.  Deze worden onderscheiden in de z.g. lange politieke contracten, waarin de verhouding van het Landschap tot het Gouvernement in details geregeld is, en de z.g. Korte Verklaringen waarin de details zijn weggelaten, in verband waarmee achtereenvolgens werden vastgesteld, de nimmer in werking getreden Zelfbestuursordonnantie (staatsblad 1914 No. 24), de Zelfbestuursregelen 1919, (staatsblad 1919 No. 82, in werking 1 April 1920) en de thans geldende Zelfbestuursregeling 1927 (staatsblad 1927 nr.190 – in werking 1 juli 1927 – samen met 1928 nr. 420 Ingevolge art. 212 I.S. zijn op die gedeelten van Ned.-Indië waar het recht van zelfbestuur aan de Inlandse vorsten en volken is gelaten, de algemene verordeningen slechts in zover toepasselijk als met dat recht bestaanbaar is. Op grond van deze algemene regel omvat het aan de landschappen gelaten recht van zelfbestuur, - onverminderd de beperkingen die dat recht ondergaat als rechtstreeks gevolg van Nederlands Opperheerschappij,- al datgene wat in de lange contracten en in de voornoemde zelfbestuursregels 1927 aan de zelfbesturen niet uitdrukkelijk onttrokken is.
Een lijst van zelfbesturende landschappen en landschapskassen in de Buitengewesten is te vinden in
de Regeringsalmanak van Ned.-Indië (1933, blz. 207). De bevolking van de zelfbesturen op Java (de Vorstenlanden) wordt geschat op 4.1 miljoen zielen. Die in de Buitengewesten op 7.9 miljoen, dus totaal op 12 miljoen zielen.


Creatie datum: 15/06/2017 12:02
Categorie: Index encyclopedie - B
Pagina gelezen 562 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië