Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354540 Bezoekers

 42 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bevloeiingen.
De aanleg, het onderhoud en het beheer van bevloeiings- en waterkeringswerken, kanalen voor de binnenscheepvaart en verdere werken van waterbouwkundige aard, voor zover deze zorg niet aan anderen is opgedragen of overgelaten, behoren tot de werkkring van het departement van Verkeer en Waterstaat.
Zo is op Java de overheidszorg voor de irrigatie van het land op de provincies overgedragen.
Als landsdiensten zijn blijven bestaan een drietal speciale bevloeiingsdiensten: één in de afdelingen Bantam en Batavia, één in de afdeling Krawang, alsmede één in het gebied van de beneden Solorivier.
Het gouv. heeft vooral op Java ontzaglijk veel gedaan voor de irrigatie van de bevolkingsgronden. Hoewel de uiterste soberheid met het oog op de tijdsomstandigheden werd betracht, besteedde het Land in 1931 aan nieuwe bevloeiingswerken op Java f 4.691.000 en de provincies f 722.000, dus in totaal werd f5.413.000 verwerkt.
Men schat het van gouvernementswege door irrigatie voor landbouw geschikt gemaakt gebied op 3500 a 4000 km2.
De gewesten daarbuiten waren tot voor kort op dit gebied en op elk ander gebied dat met dit departement te maken had, vrij stiefmoederlijk bedeeld.
Pas na afwenteling van een groot deel van de taak van dit departement op de provincies werd voldoende belangstelling voor de gewesten buiten Java getoond.
De bevolking zelf heeft in het algemeen zeer veel over voor de irrigatie haar velden.
Voor zover dat tot hun taak behoort besteden de gebiedsdelen met eigen geldmiddelen veel aandacht aan de irrigatie binnen hun gebied.
Art. 186 I. S. opent de mogelijkheid tot oprichting van rechtspersoonlijkheid bezittende waterschappen.
In de vorstenlanden op Java is een drietal van deze Waterschappen tot stand gekomen (zie Waterschappen). Deel V van het verslag der burg. openb. Werken in Ned.-Indië handelt over de bevloeiing enz. is laatstelijk verschenen in 1931 over het jaar 1927


Creatie datum: 15/06/2017 12:15
Categorie: - B
Pagina gelezen 674 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië