Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476131 Bezoekers

 29 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

De Nederlandsche Handelmaatschappij N.V.,
op initiatief van Koning Willem I te Amsterdam opgericht in 1824 (de Koning garandeerde een rente van 4en een half % en tekende in voor 4 miljoen gulden), is een naamloze vennootschap van koophandel.
Haar werkkring omvat de goederenhandel, de handel in geld, wissels en edele metalen en al wat tot het bankiersbedrijf behoort, het geven van voorschotten, het verschaffen van bedrijfskapitalen aan en het deelnemen in ondernemingen van landbouw, visserij, nijverheid, handel, scheepvaart en vervoer te land en, in de overzeese gebieden van de staat het tot stand brengen en het drijven van zodanige ondernemingen.
In haar hoedanigheid van commissionair heeft zij krachtens overeenkomst met de staat op zich genomen de Indische gouvernementsproducten af te schepen, ,te vervoeren, op te slaan, te beheren en te verkopen. (Dit monopolie was vooral van belang in de tijd van het cultuurstelsel: de
maatschappij die tot dat tijdstip een kwijnend bestaan had gehad kwam hierdoor in een bloeiende
positie, zie consignatiestelsel).

Van de door haar verkochte gouvernementsproducten krijgt de maatschappij anderhalf % van de bruto opbrengst (van kinabast 1 %).
Het hoofdbestuur van de maatschappij is gevestigd te Amsterdam en bestaat uit een president, twee directeuren en een secretaris.
Te Batavia wordt het vertegenwoordigd door een bestuur van een president, twee
leden en een secretaris, onder de benaming van Factorij.
Een bijkantoor is gevestigd te Batavia-Centrum, agentschappen te Semarang, Soerabaja, Medan, Shanghai, Hongkong, Singapore, Rangoon, Calcutta, Bombay, Kobe en Djeddah, sub-agentschappen te Cheribon,Tegal, Pekalongan,Tjilatjap,Palembang, Bandjermasin, Penang, Makassar, Bandoeng, Djember, Soerakarta en Jogjakarta.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 80 miljoen gulden, volgestort.


Creatie datum: 16/06/2017 08:07
Categorie: - B
Pagina gelezen 1065 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië