Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19359863 Bezoekers

 4 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Borneo: de res. Zuider- en Oosterafdeling
heeft tien maal de oppervlakte van Nederland en telt 1.366.635 inw. w.o. bijna 5000 Europeanen, ongeveer 1.330.000 Inlanders en ruim 26.000 Chinezen.

Het gewest bestaat uit de volgende 7 afdelingen

  1. Bandjermasin,
  2. Hoeloe Soengai,
  3. Doesoenlanden,
  4. Koealakapoeas,
  5. Zuid-Oostkust van Borneo,
  6. Samarinda,
  7. Boeloengan.

De gewestelijke hoofdplaats is Bandjermasin.
Het voormalige rijk van Bandjermasin ligt in het Baritogebied, d.i. het stroomgebied van de Barito, de grootste rivier van de residentie, die een bergrivierlandschap is.
De bevolking is van Javaanse herkomst.
Het sultanaat is in 1860 rechtstreeks bestuurd gouvernementsgebied geworden.
Een zijtak van de Barito is de Martapoera, waaraan de gelijknamige plaats is gelegen.
Het delta-eiland Petak is het dichtst bevolkt.
De Dajaks in deze benedenstreken zijn veel beschaafder dan de overige, hetgeen waarschijnlijk is te danken aan Javaanse invloed.
Hier kent men ook de natte rijstcultuur.
Bij Pengaron komt steenkool voor; de goud-exploitatie, begonnen in 1849 werd in 1884 gestaakt.
Tot exploitatie door particulieren is het nimmer gekomen.
Aan de Negara, een hoger gelegen zijrivier van de Barito ligt Amoentai in een dichtbevolkte streek. Lager liggen de Bahan-streken, waarin Marabahan.
Hogerop de zijtak de Teweh, de zielenweg naar den Goenoeng Loemoet.
Aan de Boven-Barito zijn eindeloze bossen.
Aan de Z.-kust monden veel rivieren uit: de Kapoeas Moeroeng of kleine Dajakrivier, de Karoengan of Groote-Dajakrivier, enz.
In het Z.-W. het landschap Kotawawaringin.

In het noorden de Tidoengsche landen met het landschap Boeloengan met de Kajan of rivier van Boeloengan.
Ten zuiden hiervan de Beraoesche landen bestaande uit de landschappen Goenoengtaboer en Sambalioeng.
Ten zuiden hiervan het sultanaat Koetai.
Hierin de Mahakam of Koetairivier.
Hieraan de kolenontginningen van de Oost-Borneomaatschappij.
Deze rivier de 3e in grootte op Borneo is zeer goed bevaarbaar.
Hieraan ligt de stapelplaats Samarinda.
Hier vindt men Boeginezen.
De sultan zetelt te Tenggarong.
Bij Moeara Kaman zijn Hindoestenen (Brahmaansche of Sjiwaietische) uit de 4e of 5e eeuw.
De bovenlanden van de Mahakam zijn bereisd door Dr. Nieuwenhuis, thans hoogleraar te Leiden.
Diamant wordt gevonden aan de rivier de Koesan en te Martapoera.
Op het bergachtige Poelau Laoet (betekent zee-eiland) had eerst particuliere, daarna gouvernements steenkoolexploitatie plaats;
opgeheven.


Creatie datum: 20/06/2017 23:14
Categorie: - B
Pagina gelezen 751 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië