Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282945 Bezoekers

 36 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Boswezen.
Het gouvernements-bosbeheer in Indië onder oppertoezicht van de directeur van Economische Zaken, staat onder de hoofdinspecteur, hoofd van dienst van het Boswezen. In 1933 werd een commissie van bijstand en advies inzake boswezen ingesteld.

De dienst is verdeeld in:

  1. Djatibedrijf onder het hoofd van het Djatibedrijf,
  2. dienst van de Wildhoutbossen op Java en Madoera onder het hoofd van die dienst,
  3. dienst van de bossen in de Buitengewesten onder de adviseur van die dienst,
  4. dienst van de Bosinrichting onder het hoofd van die dienst,
  5. Bosbouwproefstation onder de directeur van dat station.

Zowel de hoofdinspecteur als de hoofden van de onderdelen van de dienst zijn te Buitenzorg gevestigd.
Het eigenlijke beheer van de bossen wordt uitgeoefend door de drie eerstgenoemde onderdelen. Daartoe zijn Java en Madoera in beheerseenheden (houtvesterijen en bosdistricten) en de Buitengewesten in dienstkringen verdeeld, aan het hoofd waarvan opperhoutvesters of houtvesters als bosbeheerders zijn aangesteld.
De controle op de bosbeheerders wordt, onder directe leiding van de hoofden van de onderdelen, uitgeoefend door de inspecteurs.
In de buitengewesten zijn de bosbeheerders mede ondergeschikt aan de hoofden van gewestelijk bestuur.
De hier genoemde betrekkingen worden bekleed door aan de landbouw-hoogeschool te Wageningen gegradueerd personeel.
Het middelbaar en lager personeel wordt betrokken uit de afgestudeerden van de middelbare landbouwschool te Buitenzorg en van de cultuurscholen te Soekaboemi en te Malang. De dienst op Java en Madoera wordt beheerst door de bosordonnantie voor J. en M. en de daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften, t.w. de bosverordening Java en Madoera. De bossen op J. en M. worden onderscheiden in djatibossen en wildhoutbossen naar hun aard en in in stand te houden en niet in stand te houden bossen naar hun bestemming.
Concessies tot bosexploitatie in de buitengewesten worden verleend door de hoofden van gewestelijk bestuur.
De dienst van de bosinrichting heeft tot doel de meest mogelijke voordelen uit de bossen te trekken, met inachtneming van de plaatselijke belangen van de bevolking. Onder inrichting van een bos of bosgedeelte verstaat men de werkzaamheden voor een bedrijfsplan voor het beheer gedurende een bepaald tijdvak (gewoonlijk 20 jaar). De economische commissie acht het blijkens haar werkplan noodzakelijk de houtexploitatie in de buitengewesten met grote kracht aan te pakken. Voor het bosonderzoek zie Boschbouwproefstation.


Creatie datum: 20/06/2017 23:22
Categorie: - B
Pagina gelezen 805 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië