Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19519931 Bezoekers

 24 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bouwmaterialen: Portland Cement
Grondstoffen voor de bereiding van dit soort cement: kalksteen en klei, komen in Indië veelvuldig in elkaars nabijheid voor, maar andere economische factoren beheersen mede de fabricage.
Te Indaroeng bij Padang bestaat een cementfabriek, waar de beide genoemde grondstoffen bij de fabriek gewonnen worden, goedkope brandstof (kolengruis van de Ombilinmijnen) verkrijgbaar is, en waar de plaats gunstig voor afscheep (Emma-haven) is gelegen.
Gips dat bij de bereiding in geringe hoeveelheden nodig is, moet ingevoerd worden, daar deze grondstof slechts plaatselijk en in kleine hoeveelheden in Indië wordt gevonden (o.a. bij Nessen in Midden-Timor).
Natuurlijke cement komt ten Z. van Tjibadak voor over slechts een klein oppervlak.


Creatie datum: 20/06/2017 23:36
Categorie: - B
Pagina gelezen 723 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië