Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18650906 Bezoekers

 16 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Proengo of Gansa.

Dit gif wordt bereid, door kopervijlsel, water en citroensap enigen tijd op elkaar te laten inwerken.
Het aldus bereid gif wordt met aluin vermengd en in het water gedaan, dat de dandang bevat, waarboven de rijst in een koekoesan gestoomd wordt.

Door dat de koperzouten bij kookhitte van water niet vluchtig zijn, kan de rijst daar geen nadeel van ondervinden, wanneer zij enkel door de waterdampen gaar gestoomd wordt, maar wanneer zoals ook wel geschiedt, de bellen van het kokende water aan de oppervlakte bersten en uiteenspatten en dus met het onderste uiteinde van de rijst bevattende koekoesan in aanraking komen, kunnen de giftige koperzouten, hoewel in geringe hoeveelheid in de rijst komen, te meer daar de rijst gewoonlijk, wanneer zij halfgaar is, overgestort en omgeroerd wordt en dan op nieuw in de koekoesan wordt gedaan.

Men heeft bij het gebruik van Proengo een chronische kopervergiftiging tot doel, die die geen, wien het dagelijks wordt toegediend ontgaat, daar de rijst geen groenachtige tint aanneemt en geen kopersmaak krijgt, hetgeen wel het geval zou zijn wanneer het middel door de rijst op de gewone wijze gemengd ware, doch dan ook zou meer kans bestaan tot ontdekking, hetzij door de bijzondere smaak, dan wel door het ontstaan van directe vergiftiging.

Volgens een Inlandsen berichtgever zou het middel op bovenbeschreven wijze toegediend, langzame vermagering ten gevolge hebben, gepaard met bloedspuwing en bloedwateren.

Wegens het dikwijls gebruik maken van dit middel vooral in de Vorstenlanden, heb ik dit uitvoeriger beschreven als de andere giften, daar het een middel van gif is, waarmede onze doktoren niet bekend zijn en straffeloos kan worden toegepast met het zekere succes van een langzame en pijnlijken dood.

Bron: "Het Javaansch receptenboek" afkomstig van Soerakarta. 1930


Waarschuwing: gebruik dit middel niet voor uw zelf of voor anderen. Het gebruik van de informatie, middelen en of (be)handelingen is dan ook alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. 'Stichting Indopedia' kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die verstrekt wordt via deze website of via links op deze website.


Creatie datum: 12/07/2017 09:42
Categorie: - Gif / middelen
Pagina gelezen 417 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië