Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19407509 Bezoekers

 18 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Daendels (Mr. Herman Willem),

geb. te Hattem 21 okt. 1762, overl. St. George del Mina 2 mei 1818.
Werd in 1795 luit.-generaal, gouverneur van Oost-Friesland 1806.
Gouv.-generaal van N. I. en opperbevelhebber van 's Konings land- en zeemacht 1807-1811, werd in dat jaar maarschalk van Holland.
Een zeer despotisch en wreed man, gespeend van takt en diplomatieke talenten en daardoor ongeschikt met Inlandse vorsten om te gaan.
Wel maakte hij zonder aanzien des persoons een einde aan veel misbruiken, maar schroomde niet zich zelf onrechtmatig te verrijken.
De zware eisen aan de sultan van Bantam gesteld voor de aanleg van wegen en de maritieme werken aan de ongezonde Meeuwenbaai leidden tot verzet, waarop Daendels zelf met een leger naar Bantam trok, de sultan afzette, de rijksbestuurder liet fusilleren en het rijk inlijfde.
Hij hief het gouv. Java’s noord-oostkust op en schafte de vernederende eerbewijzen van de residenten aan de vorstenhoven op Java af.
De ons vijandig gezinde sultan van Jogjakarta zette hij, na een expeditie daarheen af;
nieuwe, voordelige contracten met de nieuwe sultan en de soenam van Solo werden afgesloten (doch kwamen niet tot uitvoering).
Het binnenlands bestuur en het rechtswezen hervormde hij; ten koste van schatten geld en veel mensenlevens legde hij den grote postweg op Java aan.
De hoofdplaats Batavia werd van werken tot verbetering van de gezondheidstoestand voorzien, Weltevreden werd als woonplaats en zetel van de gouvernementskantoren gesticht.
Zijn bestuur kostte schatten, die niet werden gedekt door de verkoop van de producten van de gedwongen cultures.
Daarom verkocht hij uitgestrekte stukken land aan particulieren, hetgeen de oorsprong was van de particuliere landerijen.
Onder zijn bestuur werd de nederzetting te Bandjermasin opgeheven en gingen de Molukken verloren.
Na zijn terugkeer in 1811 maakte hij als maarschalk in het Franse leger de tocht naar Rusland mee. Na het herstel in Nederland bood hij zijn diensten aan Koning Willem I aan, die hem benoemde tot gouv.-gen. van de Nederlandsche bezittingen aan de kust van Guinea, waar hij in 1818 overleed.


Creatie datum: 31/08/2017 08:30
Categorie: Index encyclopedie - D
Pagina gelezen 793 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië