Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403475 Bezoekers

 12 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Domein,

Bij artikel 1 van het voor Java en Madoera geldend Agrarisch besluit (zie Agrarische Wet), welke bepaling bij Stbl. 1875 no. 199a, van toepassing is verklaard op de Buitengewesten, is bepaald: Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling van de voormelde (Agrarische) wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein van den Staat is.
Die tweede en derde bepaling schrijven bescherming van Inlandse grondrechten voor.
De Koninklijke wetgever verklaart dus, dat alle grond, waarop anderen hun eigendomsrecht niet kunnen bewijzen, domein d.i. eigendom van het Land is, welk recht echter beperkt kan zijn door Inlandse grondrechten.
Is dat Inlandse grondrecht omvangrijk bijv. erfelijk individueel bezit dan is het eigendomsrecht van het Land van weinig of geen waarde, maar niettemin blijft het eigendomsrecht van het Land voor alle niet in eigendom bezeten gronden bestaan.
Men onderscheidt vrij en onvrij Landsdomein, naar gelang van de daarop door anderen uitgeoefende rechten.
Uit bovenstaande bepaling volgt verder, dat ieder die in Ned.-Indië eigendomsrechten op grond beweert te hebben, die rechten tegenover het Land moet bewijzen, anders wordt het Land veronderstelt eigenaar te zijn.
Van alle woeste gronden is het Land dus vrij eigenaar, behoudens dat in de Iaatste twintig jaren stemmen opgaan, dat het eigendomsrecht op die woeste gronden beperkt is door het beschikkingsrecht van de Inlandse rechtsgemeenschappen.
(Zie Beschikkingsrecht).


Creatie datum: 06/09/2017 11:44
Categorie: - D
Pagina gelezen 648 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië