Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18443796 Bezoekers

 39 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Douwes Dekker (Eduard),

geb. Amsterdam 2 Maart 1820, overl. Nieder-Ingelheim 19 Febr. 1887.
Was o.m. bestuursambtenaar in Ned.-Indië, laatstelijk assistent-resident van Lebak.
Het was in deze functie dat hij in conflict kwam met zijn chef de resident van Bantam en ten slotte met de gouv.-generaal.
Douwes Dekker vond in de ondernomen bejegening aanleiding om - hoewel hij nog geen aanspraak had op pensioen - uit ’s Lands dienst te treden (1856).
Gerepatrieerd schreef hij in Nederland onder het pseudoniem Multatuli, zijn bekende werk ,,Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij" (1860), hetwelk veel beroering verwekte en waardoor tevens, ook buiten de Staten-Generaal belangstelling werd gewekt voor den Inlander.
Het is onder zijn pseudoniem dat Douwes Dekker grote bekendheid heeft verworven als letterkundige.
Na de ,,Max Havelaar" verschenen nog tal van geschriften van zijn hand, waardoor hij niet alleen geestelijk invloed heeft uitgeoefend op Nederland, maar waardoor hij ook ontegenzeggelijk de stoot heeft gegeven en heeft bijgedragen tot tal van verbeteringen in Indië.

Douwes Dekker (Eduard)

Douwes Dekker (Eduard)


Creatie datum: 20/09/2017 17:05
Categorie: Index encyclopedie - D
Pagina gelezen 411 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië