Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18808518 Bezoekers

 32 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Drinkwater.

In een tropisch land is hygiënisch betrouwbaar drinkwater van het allerhoogste belang, daar verontreinigd drinkwater gewoonlijk oorzaak is van ingewandsziekten.
In de laatste kwart eeuw is aan het vraagstuk van drinkwatervoorziening dan ook grote aandacht gewijd.
Moest men zich aanvankelijk tevreden stellen met rivier- of putwater dan wel opgevangen regenwater (liefst gefiltreerd en gekookt) later oefenden de artesische putten (zie aldaar) een gunstige invloed uit op de algemene gezondheidstoestand.
Nog later kwamen waar zulks mogelijk was bronwaterleidingen tot stand waardoor de drinkwatervoorziening zeer veel beter is geworden.
Dit proces vindt uiteraard steeds voortgang.
In 1923 kwam het proefstation voor Waterzuivering te Manggarai (Mr. Cornelis) tot stand.
Uiteraard is men echter nog op tal van plaatsen in de buitengewesten aangewezen op rivier-, put- of regenwater.
Men doet goed dit water eerst te filtreren en dan te koken; dit laatste vooral dient steeds te gebeuren.
Is men op reis er niet zeker van goed drinkwater te kunnen krijgen dan neemt men betrouwbaar spuit- of mineraalwater mee.
In de gewesten of gedeelten van gewesten met eigen geldmiddelen is het beheer over de gouvernementsbronwaterleidingen en artesische putten, waar mogelijk, overgedragen aan de voor die gebiedsdelen ingestelde raden.


Creatie datum: 20/09/2017 17:07
Categorie: Index encyclopedie - D
Pagina gelezen 462 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië