Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19283486 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Fabrieken.

Bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken zijn vervat in de ,,hinderordonnantie” (Stb. 1926 no. 226, 1927 no. 499, 1932 no. 80 en 341; uitvoeringsvoorschriften van deze ordonnantie zie bijbl. no. 11629).
Voor de oprichting van fabrieken voor de bereiding van bevolkingsrubber in de gewesten buiten Java en Madoera zijn bepalingen opgenomen in Stb. 1926 no. 221 (Uitvoeringsvoorschriften bijbl. no.11072); zie ook Stb. 1926 no.504
Een reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren is vervat in Stb. '1922 no. 678 (zie ook bijbl. nos. 10276, 10355 en 11819).
Bepalingen tot beveiliging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen zijn vervat in het ,,veiligheidsreglement” (Stb. 1910 no. 406, herhaaldelijk gewijzigd).
Voor internationale overeenkomsten tot bescherming van het industriële eigendom en fabrieks- en handelsmerken zie Industrieel Eigendom.
Idem voor fabrieksmerken.
Zie ook Hinderordonnantie


Creatie datum: 03/11/2017 14:02
Categorie: - F
Pagina gelezen 515 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië