Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19359859 Bezoekers

 9 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Flora.

Evenals ten aanzien van de landfauna (zie Fauna) wordt de archipel floristisch verdeeld in een westelijk (Oriëntaal) en een oostelijk (Australisch) gebied.
Ook hier is de scheidingslijn niet scherp te trekken en wordt een tussengebied met mengflora aangetroffen.
De volgende voornaamste plantentypes van de oorspronkelijke flora van de Indische archipel mogen hier worden vermeld.
De kustflora.
Hiertoe behoort o.m. de mangrove (zie aldaar) of vloedbos.
Een bekend specimen hiervan zijn de rizoforen (zie aldaar).
Het oerwoud bestaat uit een zeer groot aantal boomsoorten.
Zonder dat een bepaalde soort over een grote uitgestrektheid overheersend is, zijn toch de ficussoorten zeer frequent.
Tussen en op deze bomen, waaronder zich ware woudreuzen bevinden, groeien lianen (klimplanten), orchideeën, varens, palmen, enz. enz.
Op circa 500 m boven de zeespiegel komen talrijke quereus- en castaneasoorten voor, nog hoger coniferen en casuarinen.
Kenmerkend voor het oerwoud is de monotonie en de overheersend groene kleuren door
het uiterst geringe aantal kleurige bloemen.
Van 1200-2400 m. worden de bomen minder hoog en wordt het woud lichter.
Deze gordel kenmerkt zich door mossen welke de bodem en de bomen (zowel stam als takken) bedekken.
Ook treft men er verschillende grassoorten aan.
Nog hoger bereikt men de alpine gordel, welke een geheel ander aspect geeft.
Hier groeien primula’s, gentiaan, boterbloemen, viool, rododendron, enz.
Op Java treft men de ,,Javaanse edelweiss” aan.
Op Nieuw-Guinee treft men daar waar geen bomen meer groeien nog orchideeën aan.
Het zeer aanzienlijke deel van de archipel dat in cultuur is gebracht - hetwelk hier buiten beschouwing wordt gelaten – heeft uiteraard zijn oorspronkelijk floristisch aanzien verloren.
Bij het vrijlaten van de grond vormt zich weliswaar op den duur opnieuw woud, maar het is geen oerwoud.
Ook de Inlander maakt onderscheid tussen oerwoud en later gevormd woud.


Creatie datum: 03/11/2017 14:17
Categorie: - F
Pagina gelezen 598 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië