Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403492 Bezoekers

 29 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gedelegeerden - Kiesverordening.

De Gedelegeerden-Kiesverordening is een bij K.B. van 8-3-'27 no. 32 (Ind. Stbl. 126) gewijzigd bij
St. 1931, 135, vastgestelde verordening op de verkiezing van de leden van het College van Gedelegeerden d.i. een door den Volksraad (zie aldaar) uit zijn midden benoemd College, bestaande uit de Voorzitter van de Volksraad als lid, tevens Voorzitter van het College, naast 20 leden uit de Volksraad.
Het College wordt gevormd binnen de eerste 14 dagen van het tijdperk van 4 jaar waarin de leden van de Volksraad zitting hebben en voor de duur van dit tijdperk.
De verkiezing van de leden geschiedt op grondslag van evenredige vertegenwoordiging, aldus geregeld, dat de overeenstemmende wil van elk drietal Volksraadleden leidt tot de daaraan overeenkomstige vervulling van een plaats in het College van Gedelegeerden.
Over de werkwijze en bevoegdheid van het College van Gedelegeerden (zie aldaar).


Creatie datum: 07/12/2017 12:40
Categorie: - G
Pagina gelezen 604 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië