Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19407524 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Geldleningen.

Krachtens art. 1141 I.S. juncto art. 1 van de comptabiliteitswet (staatsblad 1925 No.448) kunnen ten laste van Ned.-Indië geldleningen worden aangegaan, terwijl bij het 2e lid van eerst gemeld artikel de Gouverneur-Generaal bevoegd is verklaard, om met inachtneming van bij ordonnantie vast te stellen regels, de uitgifte van Ned.-Indische schatkistbiljetten of promessen te bevelen (over uitgifte van schatkistpapier zie de schatkistpapierordonnantie 1928, Staatsblad 1928 No. 21).
Geldleningen ten laste van Ned.-Indië kunnen echter door de Gouverneur-Generaal niet worden aangegaan of gewaarborgd dan krachtens een in overeenstemming met de Volksraad genomen besluit, goedgekeurd bij de wet (art. 1141 I.S.).
Een overzicht van de vaste leningsschulden van Ned.-Indië is te vinden in de Regeringsalmanak van Ned.-Indië 1933, deel I, blz. 119.


Creatie datum: 07/12/2017 12:59
Categorie: - G
Pagina gelezen 590 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië