Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19274183 Bezoekers

 25 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gemengde Huwelijken.

Gemengde huwelijken zijn huwelijken tussen personen, die in Ned.-Indië in het algemeen aan onderling verschillend recht onderworpen zijn (bijv. huwelijken tussen Europeanen en Inlanders).
Omtrent de regeling van de zgn. gemengde huwelijken zie men Ind. Stbl. 1898, 158, tegelijkertijd gewijzigd en aangevuld.
Omtrent de door de betrokken ambtenaren van de burgerlijke stand hiervoor aan te houden registers zie Ind. Stbl. 1904, 279, tegelijkertijd gewijzigd en aangevuld.
Genoemde regeling van Stbl. 1898, 158, geeft, behalve de wijze van voltrekking en de formele eisen, waaraan bij het aangeven van het huwelijk moet worden voldaan, voorts ook de rechtsgevolgen van een dergelijk huwelijk ten aanzien van de echtgenoten aan.
Zo wordt daarbij bepaald, dat de vrouw, die een gemengd huwelijk sluit, door dat huwelijk publiek- en privaatrechtelijk, de staat van haar echtgenoot volgt.
Zij behoudt die staat ook na de ontbinding van het huwelijk, tenzij zij hertrouwt met een man, die aan een ander recht onderworpen is dan dat van de vorige echtgenoot, of tenzij zij binnen het jaar van die ontbinding een verklaring voor de daartoe aangewezen ambtenaar aflegt, dat zij tot haar oorspronkelijke staat wenst terug te keren.
Kinderen uit gemengde huwelijken geboren volgen uiteraard de staat van hun vader.


Creatie datum: 07/12/2017 13:01
Categorie: - G
Pagina gelezen 596 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië