Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19083147 Bezoekers

 35 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Genootschappen

De wetenschappelijke genootschappen die op Ned. Indië betrekking hebben zijn de volgende

  1. Koninklijk Batavia’s Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, onder de zinspreuk ,,Ten Nutte van het Gemeen”, opgericht 24 April 1778 is de oudste Westerse wetenschappelijke instelling in Oost-Azië en heeft ten doel de bevordering van de cultuurwetenschappen, welke voor de kennis van de Oost-Indische archipel en omliggende eilanden van belang zijn. Het genootschap is verdeeld in vijf afdelingen: a. Adatrecht, b. Taal-, land- en volkenkunde, c. Rechtswetenschap, d. Staathuishoudkunde, e. voor de studie van de internationale vraagstukken. Het genootschap geeft een periodiek uit: Verhandelingen, Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Oudheidkundige rapporten en Verslagen. Het treedt desgevraagd op als adviseur van de regering van Ned.-Indië in zaken van vraagstukken betreffende cultuurwetenschappen. Aan het te Batavia gevestigde genootschap is een museum met boekerij verbonden. In bewerking is een catalogus van alle op Java aanwezige wetenschappelijke boekwerken (met uitzondering van natuurwetenschappelijke), voor zover opgenomen in duurzaam gevestigde en voor het studerend publiek toegankelijke verzamelingen. Zie ook Musea.
  2. Indisch Genootschap, gevestigd in ’s-Gravenhage, van Galenstraat 11, werd in mei 1854 opgericht. Het stelt zich ten doel de bevordering van de gemeenschappelijke belangen van Ned.-Indië, Suriname en Curaçao in verband met die van het Rijk in Europa en het wekken van belangstelling daarvoor. Aan het genootschap is een bibliotheek verbonden waarvan in 1908 een met zorg bewerkte catalogus verscheen, waarop vervolgen jaarlijks worden uitgegeven.
  3. Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. zie Aardrijkskundig Genootschap (Koninklijk Nederlands).
  4. Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën, gevestigd te 's-Gravenhage.

Creatie datum: 07/12/2017 14:30
Categorie: - G
Pagina gelezen 535 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië