Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352703 Bezoekers

 2 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

JAVA - Staat, aantoonende de administratieve indeeling van Java en Madoera - I


Provincie 1).

Residentiën
(afdeelingen) 2)
.

Regentschappen.

Districten 3).

Onderdistricten bestuurd door een assistent-wedana (het eerste van elk onderdistrict, dat niet gespatieerd is gedrukt, wordt ambtshalve door den wedana bestuurd).

WEST-JAVA.
(Batavia) 4).

Bantam
(Serang) 5)

Serang
(Serang).

Serang6)
(Serang)

Serang.
Kasemen.
Taktakan.
Kramatwatoe.
Blagendong.

Tjiroeas
(Tjiroeas).

Tjiroeas.
Walantaka.
Kragilan.
Parigi.

Pontang
(Begog).

Pontang.
Tanara.
Tjarenang.

Pamerajan
(Pamerajan).

Pamerajan.
Kopo (Garoet).
Petir.
Tjikeusal.

Tjilegon
(Tjilegon).

Tjilegon.
Poeloemerak.
Bodjonegara.

  1. Het bestuur over een provincie wordt gevoerd door een Gouverneur
  2. De residentiën (afdeelingen) van een provincie worden bestuurd door Residenten
  3. Behoudens het district Koeningan, regentschap van dien naam, residentie Cheribon, provincie West-Java, worden alle districten bestuurd door wedana's
  4. Vgl. St. 1925 no. 378.
  5. De voornaamste eilanden, behoorende tot de afdeeling Bantam, hebben tezamen een oppervlakte van 216053 h.
  6. Tot het district Serang behoort het eiland Pandjang.


Provincie

Residentiën
(afdeelingen).

Regentschappen.

Districten.

Onderdistricten bestuurd door een assistent-wedana (het eerste van elk onderdistrict, dat niet gespatieerd is gedrukt, wordt ambtshalve door den wedana bestuurd).

WEST-JAVA.
(Batavia).

Bantam
(Serang).

Serang
(Serang).

Anjer
(Anjerlor).

Anjer1or.
Pasaoeran.
Mentjak.

Tjiomas
(Tjiomas).

Tjiomas.
Goenoengsari.
Padarintjang.
Baros.

Lebak-
(Rangkasbitoeng).

Lebak
(Leuwidamar).

Lebak.
Moentjang.
Tjimarga.
Tjipanas.

Paroeng koedjang
(Goenoeng Kentjana).

Paroengkoedjang.
Koempaj.
Tjileles.
Bodjongmanik.

Rankasbitoeng.
(Rankasbitoeng).

Rangkasbitoeng.
Waroenggoenoeng.
Sadjira.
Madja.

Tjilangkahan
(Malingping).

Tjilangkahan.
Tjihara.
Bajah.

Pandeglang
(Pandeglang).

Pandeglang
(Pandeglang).

Pandeglang.
Tjadasari.
Kadoegedong.
Batoebantar.
Mandalawangi.

Menes
(Menes).

Menes.
Tjiandoer.
Bodjong.
Moendjoel.

Tjaringin
(Laboean).

Laboean.
Pagelaran.
Tjening.

Tjibalioeng
(Batoehideunglor).

Tjibalioeng.
Tjimanggoe.
Rangkas.
Tjikeusik.


Creatie datum: 11/12/2017 14:11
Categorie: - J
Pagina gelezen 1020 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië