Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19274236 Bezoekers

 39 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

HULP AFSTANDSTABEL VOOR WEST-JAVA / R-S

Koninklijke vereeniging Java Motor Club Semarang 1930

Zie ook afstandstabel voor West-Java

Afstandstabel / A-B-D / G-K-L / M-N-O-P / TW

VAN

NAAR

KM.

R

Ragoenan

Mr. Cornelia ........

Pasarminggoe ........

17

5

Rengasdengklok

Mr. Cornelia ........

Soengeiboentoe ........

Tjikampek .........

69

21

42

S

Sadang

Kalidjati ..........

Poerwakarta ........

Tjikampek .........

27

6

13

Sadjira

Buitenzorg .........

Rangkaabetoeng .......

Tjipanaa ..........

76

27

12

Sagaranten

Soekaboejni .........

54

Salira (St. Nicolaaspunt)

Merak ...........

Serang ..........

Tjilegon ..........

10

40

23

Segalaherang

Poerwakarta ........

Soebang ..........

Soemedang .........

Tjikramas .........

38

23

52

29

Selabintana

Soekaboemi .........

7

Serpong

Tangerang .........

18

Sidajoe

Begog ...........

Djeungdjing .......

4 1/2

6 1/2

Sindang

Djatibarang .........

Indramajoe .........

Kandanghaoer ........

Losarang ..........

Patrol ...........

17

2

29

23

44

Sindanglaja

Buitenzorg .........

Tjiandjoer .........

42

18

Sindanglaoet

Cheribon ..........

Tjiledoegkoelon ........

16

17

Singaparna

Garoet ...........

Tasikmalaja .........

42

15

Soebang

Bandoeng (bergweg)......

Kalidjati ..........

Pegadenbaroe ........

Poerwakarta ........

Soemedang .........

Tjikampek .........

58

14

15

47

63

54

Soekabares (Tjiomas)

Pandeglang ........

Pasaoeran ........

Serang ...........

17

42

21

Soekamandi

Pasirboengoer .......

Tjiasem ..........

Tjikampek ..........

18

5

27

Soekanegara

Angkola .........

Pagelaran .........

Pasirangan (Ond. Pasir Randoe ..

Pasirangan (Ond. Tjipongpok ..

Tjibeber ..........

46

23

25 1/2


34 1/2

30

Soekaradja (West=Priangan)

Soekaboemi .........

Waroengtepoes .......

4 1/2

24 3/4

Soekaradja (Oost=Priangan)

Garoet ..........

Tasikmalaja .........

55 1/2

17

Soember

Cheribon ..........

Ploembon ..........

11

10

Soengeiboentoe

Mr. Cofnelis ........

Rengasdengklok .......

Tjikampek .........

90

21

63

Soeradè

Tjikarang (nieuwe weg)

6

Soreang

Bandoeng .........

Telaga Patengan .......

Tjiwidej ..........

18

29

11


Bron: Koninklijke vereeniging Java Motor Club 1930
Afstands tabellen Java en Madoera.
Blz 13, 14 en 15

Creatie datum: 16/01/2018 13:04
Categorie: - A
Pagina gelezen 1668 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië