Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18653459 Bezoekers

 6 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Grondgebied van Nederlands-Indië.

Dit gebied is gelegen tussen 6° n.b. en 11° z.b., en tussen 95° en 141° o.l. van Greenwich.
Het omvat Sumatra met de daarbij behorende omliggende eilanden; de archipel van Bintan en Riouw; die van Lingga; de Karimoen-, de Tambelan-, de Anambas- en de Natoena-eilanden; de groep van Banka en Billiton met omliggende eilanden; Java met Madoera en omliggende eilanden; Borneo, behalve het noordwestelijk en noordelijk gedeelte (in Stb. 1892 no. 211 en 1930 no. 375 zijn opgenomen de verdragen tot vaststelling van de grenzen tussen de Nederlandse bezittingen op Borneo en de tot het Brits protectoraat behorende staten op dat eiland), met de eilanden ten zuiden van dat gedeelte om Borneo gelegen; Celebes en alle verdere eilanden oostwaarts van Borneoen Java tot aan graad 141 o.l. (in Stb. 1895 no.221is opgenomen het verdrag tot regeling van de grens tussen het Nederlands en het Brits gebied op Nieuw-Guinee) en ten zuiden van de Solor-archipel en Mindanao to aan graad 11 z.b. met uitzondering van  
Tmor-Delhi (in Stb. 1909 no. 214 het uitvoeringsprotocol in Stb. 1917 no.6is opgenomen het verdrag tot regeling van de grens tussen Nederlands en Portugees gebied op het eiland Timor).
Door art. 58 van de grondwet van 1882 (Stb. 1923 no. 259) kan o.m. wijziging van het grondgebied van de Staat (het koninkrijk) niet plaats hebben zonder goedkeuring van de Staten-Generaal en krachtens art. 52 van de Indische Staatsregeling mogen op de eilanden van de Oost-Indische archipel
geen nieuwe gouvernementsvestigingen worden gevestigd zonder machtiging van de Koning.
Nederlands-Indië behoort als deel van het Koninkrijk der Nederlanden sedert 1920 tot de Volkenbond en tot de bij die bond behorende Internationale Arbeidsorganisatie (tekst van Grondverdrag van de bond en van het Statuut van de Arbeidsorganisatie in Stb. 1923 no. 321).
Mede voor Ned.-Indië geldt het Statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie te
's- Gravenhage (tekst van het Statuut van het Hof in Stb. 1921 no. 728).
Staatkundig wordt het boven omschreven grondgebied verdeeld in:

  1. rechtstreeks bestuurd gebied;
  2. landschappen aan welke het recht van zelfbestuur is gelaten;

administratief (voor het Europees bestuur) in gewesten, afdelingen en onderafdelingen; (van
het Inlands bestuur) in regentschappen, districten en onderdistricten; staatsrechtelijk in provincies en andere gewesten, en zelfstandige gemeenschappen, en lokale ressorten, en in de Inlandse rechtsgemeenschappen (zelfbesturende landschappen en Inlandse gemeenten).
De indeling in provincies en andere gewesten geschiedt bij ordonnantie; de verdeling in regentschappen, afdelingen, onderafdelingen, districten en onderdistricten door de gouverneur-generaal (I. S. art. 119, 126 en 127; bijbl. no. 5277).


Zie ook Bestuur, Bestuurswezen, Bestuursinrichting.


Creatie datum: 13/02/2018 11:38
Categorie: - G
Pagina gelezen 478 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië