Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19279994 Bezoekers

 23 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Havenmeester.

Elke havenplaats van enig belang heeft een havenmeester. De havenmeesters zijn ondergeschikt aan de hoofdinspecteur van scheepvaart (departement der marine) en aan de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur. Zij handhaven de orde en veiligheid in de havens en op de haventerreinen, hebben het toezicht op de bebakening, de kustverlichting en het loodswezen binnen hun ressort en op de schepen ingevolge de schepenordonnantie 1927. Zij zijn scheepsmeters en hebben bemoeienis met aan- en afmonstering, terwijl hun nog tal van andere werkzaamheden bij diverse reglementen zijn opgedragen. In de kleine bedrijfshavens zijn zij „beheerder der haven” (zie Havenwezen).


Creatie datum: 05/06/2018 10:27
Categorie: - H
Pagina gelezen 625 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië