Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476208 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Heiligen

De Islam heeft bij zin verbreiding nooit afgebroken wat zij vond, tenzij het hoofdzaken betrof, zoals bv. de beeldendienst. De Islam heeft engelen en heiligen bijgebracht die door de Inlander worden aangeroepen als zijn eigen,
heidense goden, met afzonderlijke offerdagen en bepaalde adats, die door de volksgeest ontstaan. Ook hier weer worden sedekah’s gegeven waarop de godsdienstleraren of moskeebeambten worden uitgenodigd. Ook Christelijke heiligen, door de Islam opgenomen, worden door de Inlander aangeroepen. Joesoep (Josef) om mooie kinderen te krijgen; Soleiman (Salomo) voor rang en aanzien, eer en hoogheid; Moesja (Mozes) voor dapperheid; Ngisâ (Jezus), de patroon voor kundigheden, dus om knap te worden.
Alle Islamitische heiligen zijn kramatheiligen, d.z. mensen die de gunst van Allah hadden en zo hoge macht kregen. Men kan al-dus onderscheiden:

  1. kerkhof heiligen, wier graf (hetzij heidens, hetzij Mohammedaans) men vereert;
  2. schutsheiligen van dorpen en weiden (dit sluit zich aan bij de heidense goden. De Islam laat toe de aanroeping van heiligen, d.z. mensen, als voorspraak bij Allah. De verering laat hij slechts toe van Allah) ;
  3. specialiteiten van dapperheid, verstand, mooie kinderen, enz.;
  4. levende kramatheiligen, profeten (in de praktijk is geen verschil tussen aanroepen en vereren-) ; hier roept men dus levende heiligen aan;
  5. modeheiligen, graven die tijdelijk in trek zijn (bv. een ziek kind wordt beter door de invloed van een graf waarheen het is gebracht; nu volgen anderen dat voorbeeld, vinden echter geen baat en de heilige is niet meer in trek).


De Islam laat niet toe dat stenen worden vereerd; doet men dit toch dan heet het dat er een heilige in is begraven. Alle heidense goden en heiligen kan men dusdoende aan de Islam aanpassen voor zover dit niet in strijd komt met de hoofdpunten. Zie ook Heidendom (heiligengraven en beschermheiligen).


Creatie datum: 05/06/2018 10:57
Categorie: - H
Pagina gelezen 753 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië